Làm thế nào để tháo SIM trên Galaxy A5?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Sử dụng thẻ SIM được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động. Thiết bị chỉ hỗ trợ Nano-SIM.  Một số dịch vụ LTE có thể không khả dụng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1 Chèn chốt đẩy vào lỗ (A) trên khay thẻ SIM để mở khe SIM.
Làm thế nào để tháo SIM trên Galaxy A5?
2 Kéo nhẹ khay thẻ SIM ra từ khe cắm khay thẻ SIM.
Làm thế nào để tháo SIM trên Galaxy A5?
3 Tháo thẻ SIM ra khỏi khay thẻ SIM.
Làm thế nào để tháo SIM trên Galaxy A5?
4 Gắn khay thẻ SIM trở lại vào khe cắm khay thẻ SIM.

Cảm ơn phản hồi của bạn