Cách sử dụng Game Launcher trên Galaxy S7 edge?

Ngày cập nhật gần nhất : 28-06-2022

Game Launcher nhóm các trò chơi đã tải xuống từ CH-Play và Galaxy Apps vào một nơi để dễ dàng truy cập. Có thể đặt thiết bị thành chế độ trò chơi để chơi dễ dàng hơn.

1 Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
2 Chạm vào Cài đặt.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
3 Chạm vào Tính năng nâng cao.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
4 Chạm vào Trò chơi.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
5 Chạm vào Game Launcher.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
6 Kéo công tắc sang phải để bật.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
7 Nhấn phím Trở về nhiều lần đến màn hình Ứng dụng.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
8 Game Launcher sẽ được thêm trên màn hình Chờ và màn hình Ứng dụng.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Game Launcher.

Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
9 Đọc các Điều khoản và điều kiện và chọn Đồng ý.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
10 Chạm vào Bắt đầu.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?
11 Trò chơi bạn đã tải xuống từ CH-Play và Galaxy Apps sẽ tự động hiển thị trên màn hình game launcher.
Làm thế nào để sử dụng Game Launcher trên máy Galaxy S7 edge?

Cảm ơn phản hồi của bạn