Cách dùng Nhãn Dán Động trên Galaxy S9/S9+

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022
live-sticker

Nội dung FAQ:

 

·        Nhãn dán động là gì?

·        Cách áp dụng Nhãn dán động 3D?

·        Cách áp dụng Nhãn dán động?

Với tính năng Nhãn dán động, bạn có thể chụp ảnh và quay phim với các nhãn dán động 3D đa dạng. Khi bạn di chuyển khuôn mặt, nhãn dán (như kính hoặc mũ/nón) sẽ chuyển động theo bạn, khi bạn mở miệng hoặc nhát mắt, nhãn dán này sẽ phản hồi.

 

·        Nhãn dán động 3D: Áp dụng nhãn dán như mắt kính hoặc mũ/nón lên mặt bạn.

·        Nhãn dán động: Mở miệng hoặc nháy mắt như hướng dẫn để xem trước cách nhãn dán sẽ chuyển động.

 

1.      Mở ứng dụng Máy ảnh > Chọn AR EMOJI.

2.      Chọn một nhãn dán > Nhìn vào máy ảnh và nhãn dán sẽ làm theo chuyển động của bạn > Chụp một bức ảnh hoặc quay một đoạn phim với nhãn dán này.

3.      Tùy chỉnh nhãn dán động với các vật thể 3D động như kính mắt hoặc mũ/nón.

 

1.      Mở ứng dụng Máy ảnh > Chọn STICKERS.

2.      Chọn một nhãn dán. Nhãn dán này sẽ chuyển động theo chuyển động và góc độ khuôn mặt bạn.

3.      Chạm vào nút máy ảnh để chụp ảnh hoặc quay một đoạn phim.

 

Cảm ơn phản hồi của bạn