Làm thế nào để khởi động lại Galaxy A7 nếu thiết bị treo hoặc đứng máy?

Ngày cập nhật gần nhất : 28-09-2020

Nếu điện thoại bị đứng hoặc bị treo, cần phải đóng các ứng dụng hoặc tắt thiết bị rồi bật lại. Nếu điện thoại bị đơ hoặc không đáp ứng, hãy nhấn và giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng lâu hơn 7 giây để khởi động lại nó

Nếu sau khi khởi động lại thiết bị nhưng đôi khi điện thoại vẫn bị đứng hay là đôi khi không đáp ứng, có thể thử một số thao tác sau để giúp xác định chính xác triệu chứng này:

 

· Xóa bớt bộ nhớ.

· Kiểm tra để cập nhật phần mềm.
· Kiểm tra thiết bị trong “Chế độ an toàn”.
· Đặt lại dữ liệu nhà sản xuất.


v Đặt lại dữ liệu nhà sản xuất:

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt.
Làm thế nào để khởi động lại Galaxy A7 nếu thiết bị treo hoặc đứng máy?
2 Sao lưu và cài đặt lại.
Làm thế nào để khởi động lại Galaxy A7 nếu thiết bị treo hoặc đứng máy?
3 Khôi phục cài đặt gốc.
Làm thế nào để khởi động lại Galaxy A7 nếu thiết bị treo hoặc đứng máy?
4 Đặt lại thiết bị.
Làm thế nào để khởi động lại Galaxy A7 nếu thiết bị treo hoặc đứng máy?
5 Xóa hết.
Làm thế nào để khởi động lại Galaxy A7 nếu thiết bị treo hoặc đứng máy?

Trước khi đặt lại dữ liệu nhà sản xuất, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy liên hệ với Trung Tâm Bảo Hành Samsung.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page