Làm thể nào để gỡ thẻ SIM/USIM trên Samsung Galaxy S9 | S9+?

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022
1 Đưa que lấy SIM vào lỗ trên khay và nhấn để lấy khay ra.
how-to-install-memory-card-on-s9-s9plus

Chắc chắn rằng que lấy SIM vuông góc với lỗ. Nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.

Bạn sẽ nghe tiếng click nhẹ khi khay SIM được đẩy ra.

2 Kéo khay nhẹ nhàng ra khỏi khe.
how-to-install-memory-card-on-s9-s9plus2
3 Tháo thẻ SIM hoặc USIM.
4 Đẩy khay SIM vào khe đựng.

• Nếu bạn gắn khay SIM/USIM vào khi nó đang ướt, thiết bị có thể bị hư hỏng. Luôn chắc chắn rằng khay khô ráo.

• Gắn hoàn toàn khay vào khe đựng để ngăn chất lỏng xâm nhập. 

Cảm ơn phản hồi của bạn