Cài đặt cuộc gọi trên điện thoại Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 12-09-2023

Thiết bị di động Android có nhiều tùy chọn cuộc gọi khác nhau. Một số tùy chọn điển hình bao gồm Chặn số, Cảnh báo cuộc gọi và nhạc chuông, Trả lời và kết thúc cuộc gọi, Tin nhắn từ chối nhanh và Hiển thị cuộc gọi trong khi sử dụng ứng dụng.

Trước khi bạn thử các đề xuất bên dưới, hãy nhớ kiểm tra xem phần mềm của thiết bị và các ứng dụng liên quan có được cập nhật lên phiên bản mới nhất hay chưa. Để cập nhật phần mềm thiết bị di động của bạn, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1. Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm.

Bước 2. Nhấn vào Tải xuống và cài đặt.

Bước 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chặn số riêng/không xác định

Bạn có thể chặn các số không xác định/bị ẩn và số điện thoại mới.

Bước 1. Mở ứng dụng Điện thoại > nhấn Tùy chọn khác (ba dấu chấm chiều dọc) > nhấn Cài đặt.

Bước 2. Nhấn Chặn số > bật Chặn số riêng/không xác định.

Bước 3. Bạn có thể thêm số điện thoại nếu bạn muốn chặn.

Chặn số riêng/không xác định

T.báo cuộc gọi và nhạc chuông

Bạn có thể đặt thông báo cuộc gọi, nhạc chuông, kiểu rung và âm thanh bàn phím.

Bước 1. Mở ứng dụng Điện thoại > nhấn Tùy chọn khác (ba dấu chấm chiều dọc) > nhấn Cài đặt.

Bước 2. Nhấn T.báo cuộc gọi và nhạc chuông.

Bước 3. Điều chỉnh T.báo cuộc gọi và nhạc chuông và âm thanh bàn phím.

Chặn số riêng/không xác định

Cài đặt trả lời và kết thúc cuộc gọi

Bước 1. Mở ứng dụng Điện thoại > nhấn Tùy chọn khác (ba dấu chấm chiều dọc) > nhấn Cài đặt.

Bước 2. Nhấn Trả lời và kết thúc cuộc gọi.

Bước 3. Điều chỉnh các tùy chọn trả lời và kết thúc cuộc gọi.

Cài đặt trả lời và kết thúc cuộc gọi

Cài đặt tin nhắn Từ chối nhanh

Bạn có thể gửi tin nhắn trong khi từ chối cuộc gọi đến.

Bước 1. Mở ứng dụng Điện thoại > nhấn Tùy chọn khác (ba dấu chấm chiều dọc) > nhấn Cài đặt.

Bước 2. Nhấn Tin nhắn Từ chối nhanh.

Bước 3. Viết Tin nhắn Từ chối nhanh.

Cài đặt trả lời và kết thúc cuộc gọi

Cài đặt Hiển thị cuộc gọi khi sử dụng ứng dụng

Kiểm soát cách hiển thị các cuộc gọi đến khi bạn đang sử dụng các ứng dụng khác.

Bước 1. Mở ứng dụng Điện thoại > nhấn Tùy chọn khác (ba dấu chấm chiều dọc) > nhấn Cài đặt.

Bước 2. Nhấn Hiển thị cuộc gọi khi sử dụng ứng dụng.

Bước 3. Chọn một trong các tùy chọn Toàn màn hình, Pop-up,Pop-up mini.

  • Giữ cuộc gọi ớ dạng pop-up: Sau khi trả lời cuộc gọi, giữ cuộc gọi trong cửa sổ bật lên. 
Cài đặt Hiển thị cuộc gọi trong khi sử dụng ứng dụng

Lưu ý: Cài đặt và màn hình có sẵn có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp dịch vụ không dây, phiên bản phần mềm và thiết bị.

Đặc quyền người dùng Galaxy

Đặc quyền người dùng Galaxy

Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới

Cảm ơn phản hồi của bạn