Cách sử dụng Chụp Cuộn trên điện thoại thông minh Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 01-08-2022

Chụp Cuộn là một tính năng của điện thoại Galaxy mà cho phép bạn chụp nội dung màn hình như là các bài báo hoặc trang web dài và lưu chúng thành một bức ảnh duy nhất. Hãy tìm hiểu cách sử dụng Chụp Cuộn ở bên dưới. 

Xem tùy chọn Chụp Cuộn được làm nổi bật.

Cách kích hoạt Thanh công cụ Chụp Màn hình

Để sử dụng tính năng Chụp Màn hình, bạn phải kích hoạt Thanh công cụ Chụp Màn hình bằng cách làm theo các bước sau: 

Xem khay ứng dụng của Điện thoại Galaxy với nút “Cài đặt” được làm nổi bật. Xem khay ứng dụng của Điện thoại Galaxy với nút “Cài đặt” được làm nổi bật.

Bước 1. Mở khay ứng dụng của bạn và nhấn vào nút “Cài đặt”.

Xem bảng chọn “Cài đặt” với tùy chọn “Tính năng nâng cao” được làm nổi bật. Xem bảng chọn “Cài đặt” với tùy chọn “Tính năng nâng cao” được làm nổi bật.

Bước 2. Cuộn xuống đến “Tính năng nâng cao”.

Xem màn hình “Tính năng nâng cao” với tùy chọn “Ảnh chụp màn hình và trình ghi màn hình” được làm nổi bật. Xem màn hình “Tính năng nâng cao” với tùy chọn “Ảnh chụp màn hình và trình ghi màn hình” được làm nổi bật.

Bước 3. Nhấn vào “Ảnh chụp màn hình và trình ghi màn hình”.

Xem màn hình “Ảnh chụp màn hình và trình ghi màn hình” với nút chuyển đổi “H.thị thanh c.cụ sau khi chụp” được bật lên và làm nổi bật. Xem màn hình “Ảnh chụp màn hình và trình ghi màn hình” với nút chuyển đổi “H.thị thanh c.cụ sau khi chụp” được bật lên và làm nổi bật.

Bước 4. Trên thanh công cụ “H.thị thanh c.cụ sau khi chụp”, hãy nhấn vào nút chuyển đổi để chuyển giữa “Bật” và “Tắt”.

Xin lưu ý: Nếu thiết bị của bạn không có tính năng ghi, thì hãy chọn “Chụp màn hình”.

Tùy chọn Chụp Cuộn được hiển thị trên màn hình ngay sau khi chụp ảnh màn hình một bài báo hoặc trang web. Để chụp một ảnh chụp màn hình dài bằng Chụp Cuộn, hãy làm theo các bước sau:

Ảnh động về một ảnh chụp màn hình trang web đang được chụp Ảnh động về một ảnh chụp màn hình trang web đang được chụp

Bước 1. Tìm một trang web mà cho phép cuộn, sau đó nhấn giữ phím nguồnphím giảm âm lượng để chụp ảnh màn hình.

Xem tùy chọn “Chụp Cuộn” được làm nổi bật. Xem tùy chọn “Chụp Cuộn” được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng Chụp Cuộn.

Xem ảnh chụp màn hình ví dụ ở phía dưới bên trái của màn hình, phía trên Thanh công cụ Chụp Cuộn. Xem ảnh chụp màn hình ví dụ ở phía dưới bên trái của màn hình, phía trên Thanh công cụ Chụp Cuộn.

Bước 3. Màn hình sẽ tự động cuộn xuống để chụp nội dung của màn hình tiếp theo.

Xem bản xem trước ảnh chụp màn hình Điện thoại Galaxy với thanh công cụ Chụp Cuộn ở dưới cùng và biểu tượng Chụp Cuộn được làm nổi bật bằng biểu tượng nhấn và giữ. Xem bản xem trước ảnh chụp màn hình Điện thoại Galaxy với thanh công cụ Chụp Cuộn ở dưới cùng và biểu tượng Chụp Cuộn được làm nổi bật bằng biểu tượng nhấn và giữ.

Bước 4. Để chụp phần dưới cùng của màn hình, hãy nhấn và giữ vào biểu tượng Chụp Cuộn.

Xem bản xem trước ảnh chụp màn hình Điện thoại Galaxy với Thanh công cụ Chụp Cuộn và một cú nhấn ở bên ngoài thanh công cụ. Xem bản xem trước ảnh chụp màn hình Điện thoại Galaxy với Thanh công cụ Chụp Cuộn và một cú nhấn ở bên ngoài thanh công cụ.

Bước 5. Để hoàn tất việc chụp màn hình, hãy ấn vào bất kỳ phần nào của màn hình bên ngoài thanh công cụ.

Xin lưu ý: Tỷ lệ chiều rộng cuộn được đặt tự động, nhưng tỷ lệ chiều rộng nâng cao phụ thuộc vào trang bạn đang chụp (trình phát được nhúng, bức ảnh lớn, v.v…). Ngoài ra, các ảnh chụp màn hình sẽ tự động được thu nhỏ trước khi các tập tin được lưu.

Xem ảnh chụp màn hình hoàn chỉnh của một bài báo từ trên xuống dưới.

Sau khi hoàn tất, ảnh chụp màn hình đầy đủ sẽ tự động được lưu vào bộ sưu tập của bạn.

Cảm ơn phản hồi của bạn