Ngôn ngữ nào và bao nhiêu quốc gia có thể dùng dịch vụ Bixby Voice?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bixby Voice chỉ có thể dùng với một số ngôn ngữ, và một số tính năng có thể không khả dụng tùy vào khu vực của bạn.

 

Hiện các ngôn ngữ được hỗ trợ là tiếng Hàn, tiếng Trung giản thể và tiếng Anh US và. Các ngôn ngữ và quốc gia sẽ được mở rộng ra toàn cầu theo

thời gian.

Cảm ơn phản hồi của bạn