Khi dùng Galaxy S9, lúc tôi chạm vào màn hình ở cạnh trái hoặc phải, chúng không phản hồi. Liệu thiết bị có lỗi?

Ngày cập nhật gần nhất : 23-09-2020

Thiết bị của bạn không bị lỗi.

 

Để hạn chế cảm ứng sai hoặc ứng dụng vô tình bị khởi động lúc cầm sản phẩm, màn hình đã được thiết kế để không phản hồi khi chạm vào các cạnh màn hình. Kết quả là, thiết bị có thể không nhận cảm ứng ngoài khu vực màn hình. Đây là hoạt động thông thường của thiết bị. 

Cảm ơn phản hồi của bạn