Có tiếng vang xuất hiện trong cuộc gọi

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Khi bạn gặp vấn đề tiếng vang xuất hiện trong cuộc gọi, bạn cần điều chỉnh âm lượng cuộc gọi trên điện thoại của mình và di chuyển ra xa khỏi vị trí đang đứng để kiểm tra xem vấn đề có phải do tín hiệu yếu hay không.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page