Sạc bị ngưng khi thiết bị Galaxy S9 chưa đầy pin

Ngày cập nhật gần nhất : 30-06-2022

Trong khi sạc có dây hay không dây, thiết bị và sạc trở nên nóng. Và, nếu thiết bị nóng lên hoặc nhiệt độ không khí tăng, tốc độ sạc sẽ tự động giảm. Nếu pin đạt đến mức nhiệt độ nhất định khi sạc, thuật toán sạc sẽ bảo vệ thiết bị khỏi quá nhiệt và sạc có thể sẽ ngưng hoạt động. Đây là điều kiện hoạt động thông thường ngăn làm hại thiết bị. Vui lòng đợi cho thiết bị nguội lại và bắt đầu sạc tiếp.

Cảm ơn phản hồi của bạn