Sử dụng tính năng quay video Chuyển động siêu chậm trên Galaxy S9 và S9+

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng tính năng quay video Chuyển động siêu chậm trên Galaxy S9 và S9+ qua đoạn video sau đây:

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page