Tính năng quay video Chuyển Động Siêu Chậm với Galaxy S9 | S9+

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng tính năng quay video Chuyển động siêu chậm trên Galaxy S9 và S9+ qua đoạn video sau đây:

Cảm ơn phản hồi của bạn