Bixby Home là gì, làm thế nào để kích hoạt ứng dụng?

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

Đó là 1 trang gồm các thẻ được sắp xếp liên kết đến các ứng dụng và dịch vụ của thiết bị lẫn bên thứ 3 và chúng được cải tiến bằng cách học thói quen sử dụng của người dùng qua thao tác hàng ngày

 

[Chức năng chính]

1 Nó cung cấp đường dẫn nhanh và dễ dàng đến các ứng dụng/chức năng/dịch vụ bằng cách phân thích thói quen người dùng
2 Nó cũng thể hiện các hoạt động khác nhau từ các trang mạng xã hội trong 1 thẻ riêng.
3 Nó cho phép các ứng dụng bên thứ 3 mà bạn thích hiển thị (như tiêu đề tin tức, từ khóa thú vị)
4 Nó cũng cho phéo bạn thao tác một số thứ trên thẻ

 VD) Lịch-Bản đồ, Gọi Uber,  Chia sẻ vị trí/hình ảnh v.v

Bixby Home là gì và làm thế nào để kích hoạt nó?

Bạn có thể chọn các thẻ yêu thích và để những thẻ  bạn không thích ẩn đi bằng cách chọn “Không hiển thị nữa”

1 Chạm Nhiều hơn ở trên cùng của Bixby Home.
2 Chọn Cài đặt
3 Chọn thẻ
4 Chạm vào công tắc kế bên các tùy chọn để thêm hoặc xóa.
5 Nếu ứng dụng chưa được cài đặt lên thiết bị, bạn cần cài đặt nó trước. Ở Trang chủ Bixby, chọn Cài đặt > Trang chính, chọn ứng dụng được hỗ trợ và tải ứng dụng về.
Bixby Home là gì và làm thế nào để kích hoạt nó?

Cảm ơn phản hồi của bạn