Cuộc gọi trên thiết bị Samsung Galaxy ngắt kết nối đột ngột?

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

Nếu cuộc gọi của bạn ngắt kết nối đột ngột hoặc không có tín hiệu mạng trên thiết bị Galaxy, đó có thể là do cài đặt thiết bị hoặc sự cố liên quan đến nhà mạng. Làm theo hướng dẫn dưới đây để kiểm tra tình trạng của thiết bị.

Trước khi bạn thử các đề xuất bên dưới, hãy nhớ kiểm tra xem phần mềm của thiết bị và các ứng dụng liên quan có được cập nhật lên phiên bản mới nhất hay chưa. Để cập nhật phần mềm thiết bị di động của bạn, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1. Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm.

Bước 2. Nhấn vào Tải xuống và cài đặt.

Bước 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Kiểm tra cài đặt thiết bị

Cài đặt thiết bị có thể cản trở khả năng thực hiện hoặc nhận cuộc gọi. Kiểm tra xem Chế độ máy bay có đang bật không, hoặc thiết bị có đang chặn cuộc gọi từ các số không xác định hoặc riêng tư không.

Tắt Chế độ máy bay

Bước 1. Mở Cài đặt và nhấn vào Kết nối.

Bước 2. Nếu Chế độ Máy bay đang bật, hãy tắt chế độ và kiểm tra xem kết nối có ổn định không.

tắt chế độ máy bay

Kiểm tra xem thiết bị có chặn bất kỳ số không xác định hoặc riêng tư nào không

kiểm tra thiết bị chặn số không xác định bước 1 kiểm tra thiết bị chặn số không xác định bước 1

Bước 1. Mở ứng dụng Điện thoại và nhấn vào Nhiều hơn (ba chấm ở góc trên bên phải.)

kiểm tra thiết bị chặn số không xác định bước 2 kiểm tra thiết bị chặn số không xác định bước 2

Bước 2. Nhấn Liên hệ chúng tôi.

kiểm tra thiết bị chặn số không xác định bước 3 kiểm tra thiết bị chặn số không xác định bước 3

Bước 3. Nhấn vào Chặn số.

kiểm tra thiết bị chặn số không xác định bước 4 kiểm tra thiết bị chặn số không xác định bước 4

Bước 4. Tắt Chặn số riêng/không xác định và kiểm tra xem bạn có nhận được cuộc gọi hay không.

Bạn có thể cần phải đặt lại cài đặt mạng nếu cuộc gọi của bạn ngắt kết nối hoặc thiết bị tiếp tục mất tín hiệu mạng.

đặt lại cài đặt mạng bước 1 đặt lại cài đặt mạng bước 1

Bước 1. Mở Cài đặt và nhấn vào Quản lý chung.

đặt lại cài đặt mạng bước 2 đặt lại cài đặt mạng bước 2

Bước 2. Nhấn vào Đặt lại.

đặt lại cài đặt mạng bước 3 đặt lại cài đặt mạng bước 3

Bước 3. Nhấn vào Khôi phục cài đặt mạng.

đặt lại cài đặt mạng bước 4 đặt lại cài đặt mạng bước 4

Bước 4. Kiểm tra thông tin trên màn hình và nhấn vào Xoá các cài đặt.

đặt lại cài đặt mạng bước 5 đặt lại cài đặt mạng bước 5

Bước 5. Nhấn vào Đặt lại.

Lưu ý:

  • Vui lòng lưu ý rằng việc khôi phục cài đặt mạng cũng sẽ đặt lại Wi-Fi, Bluetooth và các cài đặt mạng khác.

Cài đặt APN (Tên điểm truy cập) không chính xác có thể làm gián đoạn kết nối mạng. Làm theo các bước dưới đây để cấu hình lại cài đặt APN.

đặt lại cài đặt mạng bước 1 đặt lại cài đặt mạng bước 1

Bước 1. Mở Cài đặt và nhấn vào Kết nối.

đặt lại cài đặt mạng bước 2 đặt lại cài đặt mạng bước 2

Bước 2. Nhấn vào Cấc mạng di động.

đặt lại cài đặt mạng bước 3 đặt lại cài đặt mạng bước 3

Bước 3. Nhấn vào Điểm truy cập.

đặt lại cài đặt mạng bước 4 đặt lại cài đặt mạng bước 4

Bước 4. Nhấn vào Nhiều hơn (ba chấm) ở góc trên bên phải và nhấn vào Đặt lại về mặc định.

đặt lại cài đặt mạng bước 5 đặt lại cài đặt mạng bước 5

Bước 5. Nhấn vào Đặt lại để cấu hình lại cài đặt APN.

Sự cố có thể xảy ra khi thiết bị được kết nối với nhà mạng mà bạn không đăng ký. Làm theo các bước dưới đây để chọn nhà mạng của bạn.

đặt lại cài đặt mạng bước 1 đặt lại cài đặt mạng bước 1

Bước 1. Mở Cài đặt và nhấn vào Kết nối.

đặt lại cài đặt mạng bước 2 đặt lại cài đặt mạng bước 2

Bước 2. Nhấn vào Các mạng di động.

đặt lại cài đặt mạng bước 3 đặt lại cài đặt mạng bước 3

Bước 3. Nhấn vào Chọn mạng chuyến vùng.

đặt lại cài đặt mạng bước 4 đặt lại cài đặt mạng bước 4

Bước 4. Tắt Chọn tự động và chọn thủ công nhà mạng của bạn.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình và menu của thiết bị có thể thay đổi tùy theo kiểu máy và phiên bản phần mềm.

Cách sử dụng ứng dụng Samsung Members

Nếu bạn đang gặp khó khăn với thiết bị di động, máy tính bảng hoặc thiết bị đeo Samsung của mình, bạn có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi trong ứng dụng Samsung Members. Tìm hiểu thêm về cách gửi báo cáo lỗi.

Cảm ơn phản hồi của bạn