Thiết bị đeo nào được hỗ trợ trên A8/A8+?

Ngày cập nhật gần nhất : 05-07-2022

A8/A8+ 2018 hỗ trợ gần như tất cả thiết bị đeo của Samsung. Gear Circle, Gear Fit series (Gear Fit1 và Gear Fit2), Gear S series (Gear1, Gear2, GearS2, Gear S3), Gear IconX, Gear VR và Gear360 đều phù hợp với A8/A8+ 2018

Các thiết bị đeo nào được hỗ trợ trên A8/A8+ 2018

Cảm ơn phản hồi của bạn