Hướng dẫn Đặt lại (Reset) TV

Ngày cập nhật gần nhất : 20-02-2023
How to reset my Samsung TV

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng TV Samsung, chẳng hạn như khi mở ứng dụng hoặc sử dụng Internet, bạn có thể thử thực hiện Đặt lại (Reset) TV. Nếu điều đó vẫn không khắc phục, bạn có thể thực hiện khôi phục cài đặt gốc như là giải pháp cuối cùng.

Lưu ý: Trước khi bạn thực hiện đặt lại, hãy kiểm tra xem có bản cập nhật phần mềm nào không vì bản cập nhật này có thể giải quyết hầu hết các vấn đề.

Đặt lại cài đặt cho TV

Theo thời gian, TV của bạn có thể sắp hết bộ nhớ hoặc điện tích dư có thể tích tụ trong TV của bạn. Điều này có thể khiến TV hoặc các ứng dụng không phản hồi ổn định và thực hiện thiết lập lại có thể giải quyết các sự cố này.

Đặt lại bằng điều khiển từ xa

1 Trong khi TV đang bật, nhấn và giữ nút Nguồn trên điều khiển từ xa Samsung trong khoảng 5 giây.
While the TV is on, press and hold the Power button on the Samsung remote for about 5 seconds.
2 TV sẽ tắt. Sau một lúc, logo Samsung sẽ xuất hiện và TV sẽ bật lại.

Đặt lại bằng phích cắm điện

1 Khi TV của bạn đã bật, hãy rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường.
2 Đợi 30 giây rồi cắm lại phích cắm điện. Bật lại TV của bạn bằng điều khiển từ xa.
Wait 30 seconds and then reconnect the power plug. Turn on your TV again using your remote.

Lưu ý: Nếu một số thiết bị được kết nối với cùng một thiết bị (chẳng hạn như bộ định tuyến của bạn), hãy cho chúng thời gian để khởi động lại và kết nối với nhau trước khi kiểm tra lại TV của bạn.

Nếu bạn gặp sự cố với TV của mình sau khi thực hiện các bước trên, vui lòng tham khảo phần tiếp theo.

Đặt lại Smart Hub

Nếu bạn gặp sự cố với các ứng dụng nói chung, bạn chỉ có thể đặt lại Smart Hub. Khi bạn thực hiện việc này, tất cả cài đặt Smart Hub sẽ quay về tình trạng mặc định ban đầu, sau đó tất cả thông tin liên quan đến tài khoản Samsung, tài khoản dịch vụ được liên kết, thỏa thuận dịch vụ Smart Hub và ứng dụng Smart Hub sẽ bị xóa.

1 Vào Cài đặt, sau đó chọn Tất cả cài đặt.
2 Chọn Hỗ trợ.
3 Chọn Chăm sóc thiết bị, sau đó chọn Tự chẩn đoán.
4 Chọn Đặt lại Smart Hub.
Select Self Diagnosis, and then select Reset Smart Hub.
5 Nhập mã PIN của bạn.

Lưu ý: Mã PIN mặc định là 0000. Bạn có thể đặt mã PIN bằng cách vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Chung & Quyền riêng tư, sau đó chọn Trình quản lý hệ thống. Cuối cùng, chọn Thay đổi mã PIN.

6 Sau khi thiết lập lại hoàn tất, chọn OK.
Đặt lại cài đặt hình ảnh

Nếu bạn muốn bắt đầu mới với cài đặt hình ảnh của mình, bạn chỉ cần đặt lại hình ảnh.

1 Vào Cài đặt, sau đó chọn Tất cả cài đặt.
2 Chọn Hình ảnh rồi chọn Cài đặt chuyên gia.
3 Chọn Đặt lại hình ảnh.
Select Reset Picture.
4 Chọn để xác nhận.
Đặt lại cài đặt âm thanh

If you would like to start from the beginning with your sound settings, you can just reset them.

1 Vào Cài đặt, sau đó chọn Tất cả cài đặt.
2 Chọn Âm thanh, sau đó chọn Cài đặt chuyên gia.
3 Chọn Đặt lại âm thanh.
Select Reset Sound.
4 Chọn để xác nhận.
Đặt lại cài đặt mạng

Đặt lại kết nối mạng trên TV của bạn cũng có thể hữu ích. Bạn có thể thao tác theo các hướng dẫn sau:

1 Vào Cài đặt, sau đó chọn Tất cả cài đặt.
2 Chọn Kết nối và chọn Mạng.
3 Chọn Đặt lại mạng.
 Select Reset Network.
4 Bạn sẽ được hỏi có muốn đặt lại cài đặt mạng hay không. Chọn Đặt lại.
5 Sau khi mạng của bạn được đặt lại, hãy chọn Cài đặt mạng để thiết lập lại kết nối của bạn.
Khôi phục cài đặt gốc cho TV

Khôi phục cài đặt gốc cho TV của bạn sẽ khôi phục cài đặt mặc định ban đầu của TV và nên được sử dụng như là giải pháp cuối cùng. Trước khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc, hãy ghi lại danh sách kênh, mạng Wi-Fi và thông tin mật khẩu cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà bạn không muốn quên.

Nếu cần, bạn có thể kiểm tra kiểu TV trước khi bắt đầu. Để làm như vậy, vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Hỗ trợ, sau đó chọn Giới thiệu về TV. Từ đây, kéo xem kiểu máy TV của bạn.

1 Vào Cài đặt, sau đó chọn Tất cả cài đặt.
2 Chọn Chung & Quyền riêng tư.
3 Kéo xuống cuối danh sách rồi chọn Đặt lại.
Select Reset.
4 Bạn sẽ cần nhập mã PIN của mình. Sau đó, chọn Đặt lại.

Lưu ý: Mã PIN mặc định là 0000. Bạn có thể đặt mã PIN bằng cách vào Cài đặt > Tất cả cài đặt > Chung & Quyền riêng tư, sau đó chọn Trình quản lý hệ thống. Cuối cùng, chọn Thay đổi mã PIN.

5 Sau đó chọn OK. TV của bạn sẽ tự động thiết lập lại sau một lúc.
6 Sau khi khôi phục cài đặt gốc, thao tác theo hướng dẫn.

Lưu ý: Nếu các bước này không phù hợp với TV của bạn, vào Cài đặt > Hỗ trợ > Tự chẩn đoán. Hình ảnh trên TV của bạn có thể khác với hình ảnh bên trên tùy thuộc vào kiểu máy và quốc gia.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn