Làm thế nào để tạo lịch biểu trên SmartTV Samsung?

Ngày cập nhật gần nhất : 18-09-2020

Tính năng Quản lý lịch biểu trên SmartTV Samsung giúp bạn sẽ không bỏ lỡ chương trình TV yêu thích nào. 

 

Hãy thao tác theo hướng dẫn bên dưới để tạo lịch biểu xem các chương trình ưa thích của bạn trên TV: 

1 Truy cập vào "TV trực tiếp" -> Chọn "Quản lý lịch biểu"
TVschedule_1
2 Chọn “Thêm hiển thị” . Tiến hành thiết lập lịch biểu xem của chương trình: Kênh, Lặp lại, Ngày, Thời gian bắt đầu. Nhấn lưu để hoàn tất.
TVschedule_2
TVschedule_3
3 Một lời nhắc sẽ được hiển thị trước khi chương trình bắt đầu 5 phút. Khi chương trình bắt đầu, TV sẽ tự động chuyển về kênh đang chiếu chương trình.
TVschedule_4

Cảm ơn phản hồi của bạn