Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc sắp xếp các kênh trên TV

Ngày cập nhật gần nhất : 31-03-2021
1 TV Trực tiếp -> Danh sách kênh

Bạn nhấn nút Home trên điều khiển từ xa, chọn TV Trực tiếp > Danh sách kênh.

i-cannot-add-delete-channels-on-smart-tv-how-can-i-fix-it1
2 Thao tác sắp xếp

Bạn chọn Chỉnh sửa tại góc phải TV.

Sau đó bạn có thể chỉnh sửa các mục cũng như sắp xếp lại các kênh TV (đổi số, xóa, khóa... kênh).

i-cannot-add-delete-channels-on-smart-tv-how-can-i-fix-it2

Cảm ơn phản hồi của bạn