Hướng dẫn tắt chế độ Trưng Bày trên TV Samsung?

Ngày cập nhật gần nhất : 05-07-2022

Chế độ Trưng bày là một tùy chọn trên TV để sử dụng khi bày bán. Nó hiển thị video và hình ảnh được lưu trữ trên TV cùng với thông số kỹ thuật và tính năng của TV. Các bước sau đây sẽ hướng dẫn làm thế nào để đưa TV ra khỏi chế độ này cho việc sử dụng bình thường tại nhà.

Thay đổi chế độ sử dụng sang Sử dụng tại nhà.

· Nhấn phím MENU/123 trên điều khiển.

Làm thế nào để tắt chế độ Trưng Bày trên TV UA75JU6400K?

· Điều hướng đến Menu ở góc trên, bên trái màn hình và chọn nó.

Làm thế nào để tắt chế độ Trưng Bày trên TV UA75JU6400K?

· Chọn Hỗ trợ ở menu phụ.

Làm thế nào để tắt chế độ Trưng Bày trên TV UA75JU6400K?

· Điều hướng và chọn Chế độ sử dụng.

Làm thế nào để tắt chế độ Trưng Bày trên TV UA75JU6400K?

· Chọn Sử dụng tại nhà, sau đó nhấn nút RETURN/EXIT trên điều khiển từ xa.

Làm thế nào để tắt chế độ Trưng Bày trên TV UA75JU6400K?

Cảm ơn phản hồi của bạn