Định dạng (loại) tập tin video được hỗ trợ

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Dưới đây là danh sách các định dạng Video (supported Video Formats) được Tivi hỗ trợ.

Đối với TV ra mắt từ 2009 → 2010: .avi, .mkv, .asf, .wmv(VC1), .mp4, .3gp, .mpg, .mpeg, .vro, .vob (ps), (ts).

Đối với TV ra mắt sau 2010: avi, .mkv, .asf, .wmv(VC1), .mp4, .3gp, .vro, .mpg, .mpeg, .ts, .tp, .trp.

Đối với TV ra mắt sau 2012: avi, .mkv, .asf, .wmv, .mp4, .3gp, .ts, .tp, .trp, .m2ts, .dat, .mpg, .mpeg, .vob, .flv, .swf (flash format). Các model từ ES6220 trở lên: .mov, .svi, .mts, .webm, .divx.

Đối với TV ra mắt sau 2013: .avi ,.mkv, .asf, .wmv, .mp4, .3gp, .vro, .mpg, .mpeg, .ts, .tp, .trp, .m2ts, .mts, .webm, .divx.

Đối với TV model 2014: .avi ,.mkv, .asf, .wmv, .mp4, .3gp, .vro, .mpg, .mpeg, .ts, .tp, .trp, .mov, .webm, .divx, .flv, .vob, .svi, .m2ts, . mts.

Đối với TV model 2015: .avi, ,mkv, .wmv, .mp4, .mov, .3gp, .vro, .mpg, .mpeg, .ts, .tp, .trp, .mov, .flv(flash format), vob, .svi, .m2ts, .mts, .divx, .webm. 

Đối với TV model 2016: .avi, .mkv, .asf, .wmv, .mp4, .mov, .3gp, .vro, .mpg, .mpeg, .ts, .tp, .trp, .mov, .flv, .vob, .svi, .m2ts, .mts, .divx. webm, .rmvb.

Đối với TV model 2017: .avi, .mkv, .asf, .wmv, .mp4, .mov, .3gp, .vro, .mpg, .mpeg, .ts, .tp, .trp, .mov, .flv, .vob, .svi, .m2ts, .mts, .divx. webm, .rmvb.

Đối với TV model 2018: .avi, .mkv, .asf, .wmv, .mp4, .mov, .3gp, .vro, .mpg, .mpeg, .ts, .tp, .trp, .mov, .flv, .vob, .svi, .m2ts, .mts, . webm, .rmvb.

Lưu ý: Những định dạng này có thể thay đổi tùy theo model. 

Những hạn chế khác

        - Các bộ giải mã có thể không hoạt động nếu đúng nếu có vấn đề với dữ liệu nội dung.

        - Nội dung video sẽ không phát hoặc phát không đúng, nếu nội dung hoặc tập tin chứa nội dung bị lỗi.

        - Âm thanh hoặc video có thể không hoạt động nếu chúng có tỷ lệ bit/ tỷ lệ khung hình tiêu chuẩn vượt quá tỷ lệ tương thích của TV

        - Nếu Bảng chỉ mục bị lỗi, chức năng Tìm kiếm (Nhảy) sẽ không hoạt động.

        - Khi phát video trên một kết nối mạng, video không thể phát với chất lượng tốt do tốc độ truyền dữ liệu.

        - Một số thiết bị máy quay kỹ thuật số/USB có thể không tương thích với đầu đọc.

        - Bộ giải mã HEVC chỉ khả dụng trong các tập tin chứa MKV / MP4 / TS.

        - Bộ giải mã MVC được hỗ trợ một phần.

Giải mã video

        - Hỗ trợ tối đa H.264 UHD đến mức 5.1 và hỗ trợ tối đa H.264 đến Mức 4.1 (TV không hỗ trợ FMO / ASO / RS)

        - Hỗ trợ HEVC UHD lên đến Mức 5.1 và hỗ trợ HEVC FHD lên đến mức 4.1.

        - Không hỗ trợ VC1AP L4.

        - GMC 2 hoặc cao hơn không được hỗ trợ.

Cảm ơn phản hồi của bạn