Usnadnění přístupu pro televizory

Usnadnění přístupu pro televizory Usnadnění přístupu pro televizory

Zrak

Hlasový průvodce

Hlasový průvodce aktivuje v televizoru čtení textu na obrazovce a poskytuje verbální zpětnou vazbu o vybrané hlasitosti, aktuálně vybraném kanálu a informací o programu. Čte nahlas také veškerý text zobrazený v elektronickém průvodci programy (EPG). Hlasový průvodce funguje u každé nabídky na televizoru, můžete také upravit výšku a tón hlasového průvodce podle svých preferencí.

Pohled zepředu na funkci Hlasový průvodce na QLED TV Pohled zepředu na funkci Hlasový průvodce na QLED TV

Zvukový popis

Zvukový popis (AD) je funkce, kterou nabízí řada britských televizních programů a jejímž prostřednictvím je vysílána další zvuková stopa, která poskytuje verbální popis scény a napomáhá tak jejímu porozumění.

Pohled zepředu na funkci Zvukový popis na QLED TV Pohled zepředu na funkci Zvukový popis na QLED TV

Vysoký kontrast

Režim vysokého kontrastu konfiguruje televizor tak, aby se všechny nabídky zobrazovaly s neprůhledným černým pozadím a bílým nebo žlutým písmem. Díky tomu získáte maximální kontrast a viditelnost textu a tato funkce je mimořádně užitečná, pokud máte nějakou formu zrakového postižení.

Pohled zepředu na funkci Vysoký kontrast na QLED TV Pohled zepředu na funkci Vysoký kontrast na QLED TV

Zvětšení

Zvětšení vám umožňuje zobrazit důležité prvky na obrazovce pomocí většího neboli přiblíženého efektu.

Pohled zepředu na funkci Zvětšení na QLED TV Pohled zepředu na funkci Zvětšení na QLED TV

Learn Remote Control

Learn Remote Control (Informace o dálkovém ovládání) je nová funkce, při které televizor přejde do režimu výuky, aby vám pomohla zajistit co nejlepší zážitek ze sledování. V tomto režimu vám televizor pomáhá tím, že vám při každém stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači sděluje, k čemu dané tlačítko slouží. Prostřednictvím této funkce mohou osoby se zrakovým postižením nebo nevidomí uživatelé rychle zjistit polohu a provoz tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na běžné fungování televizoru.

Pohled zepředu na funkci Learn Remote Control na QLED TV Pohled zepředu na funkci Learn Remote Control na QLED TV

Výuková obrazovka nabídek

Informuje o nabídkách na obrazovce televizoru. Když je tato funkce zapnutá, bude vás televizor informovat o struktuře a funkcích nabídek, které vyberete

Pohled zepředu na funkci Learn Menu Screen na QLED TV Pohled zepředu na funkci Learn Menu Screen na QLED TV

Stupnice šedé

Barvu obrazovky televizoru můžete změnit na černobílé odstíny, aby se zostřily rozmazané hrany způsobené barvami.

Pohled zepředu na stupnici šedé na QLED TV Pohled zepředu na stupnici šedé na QLED TV

Inverze barev

Barvy textu a pozadí zobrazené na obrazovce televizoru můžete prohodit, aby byly snadněji čitelné.

Pohled zepředu na inverzi barev na QLED TV Pohled zepředu na inverzi barev na QLED TV

Rozpoznávání barev

Aplikace SeeColors usnadňuje uživatelům s poruchou rozpoznávání barev zobrazení celého spektra barev na obrazovkách televizoru Samsung QLED.

Pohled zepředu na rozpoznávání barev na QLED TV Pohled zepředu na rozpoznávání barev na QLED TV

Sluch

Více výstupů zvuku

Více výstupů zvuku umožňuje konfigurovat výstup zvuku televizoru, když jsou k němu připojena sluchátka Bluetooth. Můžete nechat zvuk směrovat do více zařízení se samostatným ovládáním hlasitosti. Pokud má některý váš rodinný příslušník potíže se sluchem a musí poslouchat s vlastními sluchátky, funkce Více výstupů zvuku to usnadňuje, aniž by automaticky vypnula zvuk z reproduktorů televizoru.

Pohled zepředu na více výstupů zvuku na QLED TV Pohled zepředu na více výstupů zvuku na QLED TV

Titulky

Titulky jsou nabízeny pro téměř všechny televizní programy ve Velké Británii. Dialog má vizuální formu textu na obrazovce televizoru.

Pohled zepředu na titulky na QLED TV Pohled zepředu na titulky na QLED TV

Přiblížení znakového jazyka

Přiblížení znakového jazyka automaticky rozpozná a zvětší oblast znakového jazyka pro osoby s postižením sluchu. Můžete specifikovat oblast znakového jazyka a upravit zvětšení. Diváci s postižením zraku mohou tuto funkci využít také k přiblížení konkrétní oblasti.

Na televizoru se přehrává živé vysílání zpráv. Zprávy překládá překladatel do znakové řeči. Okno s překladatelem na obrazovce se automaticky zvětší, aby ho diváci snadněji viděli. Na televizoru se přehrává živé vysílání zpráv. Zprávy překládá překladatel do znakové řeči. Okno s překladatelem na obrazovce se automaticky zvětší, aby ho diváci snadněji viděli.

Tělesné postižení

Nastavení opakování tlačítka na dálkovém ovladači

Stiskněte a podržte jedno tlačítko na dálkovém ovladači k provedení průběžné operace a snížení rychlosti. To je užitečné při zpomalení nepřetržitého provozu kanálu/hlasitosti nebo zpomalení pohybu položek ve vodorovném nebo svislém seznamu.

Okno Nastavení opakování tlačítka na dálkovém ovladači je otevřené na simulovaném displeji televizoru, kde se přehrává televizní pořad. Pomalé opakování tlačítka lze vypnout nebo zapnout pomocí nabídky. Intervaly opakování je možné nastavit v podnabídce. Okno Nastavení opakování tlačítka na dálkovém ovladači je otevřené na simulovaném displeji televizoru, kde se přehrává televizní pořad. Pomalé opakování tlačítka lze vypnout nebo zapnout pomocí nabídky. Intervaly opakování je možné nastavit v podnabídce.

Obecné

Zástupci pro usnadnění přístupu

Zástupci pro usnadnění přístupu nabízejí jednoduchý způsob, jak jedním klepnutím přejít do nabídky na obrazovce, která umožňuje zobrazit nebo upravit stav funkcí usnadnění přístupu na televizoru. Většinu funkcí usnadnění přístupu na televizoru můžete aktivovat stisknutím a podržením tlačítka nebo na ovladači Smart Remote nebo z nabídky Usnadnění přístupu v Nastavení systému.

 Pohled zepředu na zástupce usnadnění přístupu na QLED TV  Pohled zepředu na zástupce usnadnění přístupu na QLED TV