Usnadnění přístupu pro Wearables

Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou nabídkou Usnadnění přístupu. Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou nabídkou Usnadnění přístupu.

Čtečka displeje

Voice Assistant

Získejte hlasovou zpětnou vazbu, která vám popíše, co je na obrazovce, na co můžete klepnout a co můžete vybrat nebo zapnout.

* Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutá možnost nabídky Voice Assistant. Použití funkce k oznámení „deseti hodin, osmi minut ráno“ pomocí hlasové zprávy. Zapnutá možnost nabídky Voice Assistant. Použití funkce k oznámení „deseti hodin, osmi minut ráno“ pomocí hlasové zprávy.

* Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Vypnutý displej

Udržte si soukromí pomocí neustále ztmaveného displeje.

* Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Pohled zepředu na Galaxy Watch a obrázek displeje se zapnutou možností nabídky Vypnutý displej. Situace, kdy by mohly hodinky s vypnutým displejem oznámit čas „deset hodin, osm minut ráno“. Pohled zepředu na Galaxy Watch a obrázek displeje se zapnutou možností nabídky Vypnutý displej. Situace, kdy by mohly hodinky s vypnutým displejem oznámit čas „deset hodin, osm minut ráno“.

* Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zlepšení viditelnosti

Stupně šedi / Negativní barvy

Přepněte na černobílé zobrazení nebo obraťte barvy displeje, aby jeho čtení bylo snazší.

Displej hodinek s běžným zobrazením s režimem zobrazení „ve stupních šedi”. Displej hodinek s běžným zobrazením s možností nabídky režimu negativních barev, displej hodinek se zapnutým režimem „Negativní barvy“. Při zobrazení ve stupních šedi se všechny barvy displeje hodinek včetně ikon změní do černobílého spektra. Při použití režimu negativních barev se všechny barvy pozadí a texty změní na barvy obrácené. Displej hodinek s běžným zobrazením s režimem zobrazení „ve stupních šedi”. Displej hodinek s běžným zobrazením s možností nabídky režimu negativních barev, displej hodinek se zapnutým režimem „Negativní barvy“. Při zobrazení ve stupních šedi se všechny barvy displeje hodinek včetně ikon změní do černobílého spektra. Při použití režimu negativních barev se všechny barvy pozadí a texty změní na barvy obrácené.

Zoom

Třikrát poklepejte jedním prstem pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení.

Dvoje hodinky Galaxy Watch, první se zobrazenou položkou nabídky Zoom, druhé se zobrazením zoomu. Dvoje hodinky Galaxy Watch, první se zobrazenou položkou nabídky Zoom, druhé se zobrazením zoomu.

Vibrační hodinky

Klepněte na ciferník dvěma prsty, aby vám hodinky sdělily čas pomocí vibrací.

Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Vibrační hodinky. Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Vibrační hodinky.

Zvýraznění pro neslyšící

Ztlumit všechny zvuky

Vypněte veškeré zvuky včetně telefonních hovorů.

* Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Ztlumit všechny zvuky. Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Ztlumit všechny zvuky.

* Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Mono zvuk

Přepněte svá sluchátka ze stereofonního na monofonní zvuk.

Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Mono zvuk. Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Mono zvuk.

Rozšířené nastavení

Připomenutí oznámení

Nechte si připomínat nepřečtená oznámení pomocí zvukových nebo vibračních upozornění.

Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Připomenutí oznámení. Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Připomenutí oznámení.

Rychlý přístup k nástrojům usnadnění

Třikrát klepněte dvěma prsty na jakoukoli obrazovku, abyste získali rychlý přístup k funkcím usnadnění nebo přešli na nastavení usnadnění.

* Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Tři klepnutí dvěma prsty. Pohled zepředu na hodinky Galaxy Watch se zobrazenou zapnutou možností nabídky Tři klepnutí dvěma prsty.

* Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

* Obrázky zařízení jsou simulovány pro ilustrační účely.