Změna směru otvírání dveří chladničky Samsung

V některých případech může být z důvodu přemístění, opravy apod. nutné dveře odpojit nebo změnit směr jejich otvírání. Postupujte podle níže uvedených pokynů pro změnu směru otvírání dveří. Potřebujete-li více informací, vyhledejte si uživatelskou příručku nebo se obraťte na zákaznické středisko.

Změna směru otvírání dveří (pokud je potřeba)

Potřebné nástroje

Není součástí produktu

Dodatečné součásti

Plochý šroubovák

Křížový šroubovák

11mm klíč

8mm nástrčkový klíč

5mm inbusový klíč

Kryt závěsu

Kryt prostoru dveří

Krok 1. Než přistoupíte k provedení změny otvírání dveří, odpojte chladničku od napájení a vyndejte obsah z chladničky.
Krok 2. Pomocí malého šroubováku demontujte levý kryt.
Krok 3. Pomocí malého šroubováku vycvakněte a demontujte kryt závěsu. Dávejte pozor, abyste kryt nepoškodili.
Krok 4. Demontujte kryt vodičů a kryt dveří.
Krok 5. Odpojte plášť vodiče.

Poznámka: Dveře jsou těžké, při demontáži dveří dávejte pozor, abyste se nezranili.

Krok 6. Odpojte konektor vodičů.
Krok 7. Odšroubujte 2 šrouby na horním závěsu.

Poznámka: Během tohoto úkonu dávejte pozor, abyste vodiče nepoškodili.

Krok 8. Sundejte dveře chladničky ze středního závěsu.
Krok 9. Demontujte prostřední závěs pomocí 5mm inbusového klíče (2 šrouby) a křížového šroubováku (1 šroub).
Krok 10. Sundejte dveře mrazničky ze spodního závěsu.
Krok 11. Vyměňte pozici krytu.

Poznámka: Při změně pozice krytu dávejte pozor, abyste dveře nepoškrábali.

Krok 12. Umístěte dveře na bezpečné pracovní místo a dávejte pozor, abyste dveře nepoškodili.
Krok 13. Ve spodní části dveří chladničky a mrazničky je zarážka automatického zavírání a šrouby, které je třeba přemístit.

Poznámka: Během tohoto úkonu dávejte pozor, abyste se nezranili.

Krok 14. Při výměně spodního závěsu a nožky chladničku opatrně položte na zadní stranu.
Krok 15. Změňte polohu krytu šroubu.

Poznámka: Dávejte pozor, abyste chladničku nepoškodili.

Krok 16. Sestavte prostřední závěs pomocí 5mm inbusového klíče a křížového šroubováku.

Poznámka: Na prostřední závěs nenanášejte mazivo.

Krok 17. Sestavte prostřední závěs pomocí 5mm inbusového klíče.

Poznámka: Při otevírání nebo zavírání dveří může docházet k mírnému hluku.

Krok 18. Vyměňte pozici spodního závěsu a nožky.
Krok 19. Změňte směr vodičů na opačnou stranu.

Poznámka: Během tohoto úkonu dávejte pozor, abyste se nezranili.

Krok 20. Zvedněte chladničku do svislé polohy.
Krok 21. Sestavte kryt prostoru dveří.
Krok 22. Změňte polohu chladničky a těsnění dveří mrazničky.
Krok 23. Odpojte těsnění chladničky a mrazničky a připojte je otočené o 180°.
Krok 24. Vložte kryt vodičů dveří.
Krok 25. Vložte horní závěs.

Poznámka:

  • Dbejte na správnou pozici těsnění dveří. Pokud tomu tak nebude, může dojít ke vzniku hluku nebo kondenzace, které budou mít vliv na výkon jednotky.
  • Dveře jsou těžké, dávejte pozor, abyste se nezranili.
  • Doporučujeme, aby tento úkon prováděly alespoň dvě osoby.

Krok 26. Znovu připojte konektor vodičů.
Krok 27. Zasuňte vodiče.
Krok 28. Namontujte zpět horní plastovou krytku.

Poznámka: Po změně směru otvírání dveří chladničku ihned nezapojujte, ale vyčkejte alespoň jednu hodinu.

Poznámka: Pro tento postup doporučujeme 2 osoby.

Děkujeme vám za vaši reakci