Jak na klimatizaci používat režim pro dobrý spánek?

Díky funkci dobrého spánku budete moci pohodlně spát. Zároveň tato funkce šetří energii, když spíte. 

Dopřejte si režim dobrého spánku

Režim dobrého spánku je speciální funkcí pro maximálně pohodlný spánek. Disponuje automatickým nastavením teploty a vlhkosti. Tato funkce udržuje optimální tělesnou teplotu pro maximální odpočinek. Kromě toho umožňuje ve srovnání s konvenčním režimem chlazení snížit spotřebu energie o 36 %.

režim dobrého spánku u vnitřní jednotky

Poznámka: Skutečné provedení dálkového ovladače se u vašeho modelu může lišit.

3 fáze režimu dobrého spánku

Fáze usínání (A)
V této fázi vám jednotka usnadní usínání tím, že sníží teplotu. Teplota se sníží o 1 až 2 °C oproti nastavené teplotě. Doba trvání této fáze je až 1 hodinu.

Fáze hlubokého spánku (B)
V této fázi jednotka mírně zvýší teplotu vašeho těla. Klimatizace automaticky zvýší teplotu o 1 až 2 °C oproti nastavené teplotě. Doba trvání je 2 až 7 hodin a uživatel ji může libovolně nastavit.

Fáze probouzení (C)
Tato fáze vám umožní probouzení přerušovaným proudem vzduchu, takže se budete cítit svěží. Teplota se zvýší až o 3 °C nad nastavenou teplotu a v tomto rozmezí bude kolísat.

3 fáze režimu dobrého spánku

Poznámka: Tato funkce se u vašeho modelu může lišit. (Model umožňující pouze chlazení nefunguje v režimu vytápění.)

Jak ovládat režim dobrého spánku

Krok 1. Pomocí tlačítka režimu vyberte režim Cool (Chlazení) nebo Heat (Vytápění).

stiskněte tlačítko časovače

Krok 2. Stiskněte 3× tlačítko Timer (Časovač), zobrazí se ikona spánku.

stiskněte tlačítko časovače

Krok 3. Dobu spánku nastavíte pomocí tlačítka se šipkou. Jakmile stisknete tlačítko SET (NASTAVIT), doba spánku je potvrzena.

stiskněte tlačítko se šipkou

Krok 4. Pomocí tlačítek + nebo  nastavte teplotu. 

nastavte teplotu

Poznámka:

  • Výchozí doba provozu je nastavena na 8 hodin.
  • Doporučené nastavení teploty je 25–27 °C u chlazení a 21–23 °C u vytápění.
  • V režimu vytápění není funkce Wind-Free (Bez vánku) k dispozici.

Krok 5. Pokud chcete používat režim dobrého spánku bez vánku, stiskněte tlačítko Wind-Free (Bez vánku). (Pouze modely Wind-Free (Bez vánku)

stiskněte tlačítko wind free (bez vánku)

Krok 6. Stisknutím tlačítka SET/Cancel (NASTAVIT/Storno) režim aktivujte nebo deaktivujte.

Poznámka:

  • Pokud nestisknete tlačítko SET/Cancel (NASTAVIT/Storno) do 10 sekund po stisknutí tlačítka dobrého/bio spánku, klimatizace se vrátí do předchozího režimu.
  • Skutečné provedení dálkového ovladače se u vašeho modelu může lišit.

Prosím, klikněte na tlačítko Odeslat. Děkujeme za váš názor.

Děkujeme vám za vaši reakci