Jak mohu používat funkci automatického čištění u mé klimatizace?

Funkce automatického čištění automaticky čistí a vysušuje interní součásti vnitřní jednotky klimatizace. Za účelem zachování optimálního stavu klimatizace a zajištění trvalé čistoty vzduchu ve vaší domácnosti je důležité pravidelně čistit vnitřní jednotku, filtry a externí výměník.

Co je funkce automatického čištění?

Funkce automatického čištění zabraňuje růstu škodlivých mikroorganismů odstraněním vlhkosti vyskytující se ve vnitřní jednotce. Tato funkce předchází korozi na cívce výparníku. Pomocí této funkce můžete získat čistší a zdravější vzduch. Aktivace funkce automatického čištění a četnost jejího používání závisí výhradně na uživateli. Doporučujeme používat funkci automatického čištění pravidelně.

Zobrazení kódu Cl na vnitřní jednotce

 • Pokud je funkce automatického čištění zapnutá, bude na vnitřní jednotce zobrazen kód Cl.
 • Automatické čištění se provádí, když není klimatizace v provozu, a trvá asi 10 minut (u některých modelů 15–30 minut).
 • Na displeji vnitřní jednotky bude zobrazen průběh čištění (od 1 do 99 %). 
 • Po dokončení automatického čištění se klimatizace automaticky vypne.
kontrola kódu cl na displeji

Jak aktivovat funkci automatického čištění

Pokud nastavíte funkci automatického čištění, spustí se ihned po vypnutí klimatizace. Jestliže zapnete některou z funkcí klimatizace během automatického čištění, automatické čištění se resetuje a bude znovu spuštěno po zastavení nebo dokončení příslušné funkce.

Krok 1. Podržte stisknuté tlačítko Options (Možnosti) nejméně 3 sekundy.

stisknutí tlačítka Options (Možnosti) na 3 sekundy

Krok 2. Pomocí směrových tlačítek (šipka vpravo nebo vlevo) vyberte na displeji dálkového ovladače funkci čištění. 

výběr funkce čištění

Krok 3. Potvrďte stisknutím tlačítka Settings (Nastavení).

potvrzení stisknutím tlačítka Settings (Nastavení)

Poznámka: 

 • Skutečný vzhled dálkového ovladače se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.
 • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce. 
Jak deaktivovat funkci automatického čištění

 • Způsob 1: Podržte stisknuté tlačítko Options (Možnosti) nejméně 3 sekundy.
 • Způsob 2: Stiskněte tlačítko Options (Možnosti) a pomocí směrových tlačítek (šipka vpravo nebo vlevo) vyberte na displeji dálkového ovladače funkci čištění. Nakonec potvrďte stisknutím tlačítka Settings (Nastavení).
2 způsoby deaktivace funkce automatického čištění pomocí dálkového ovladače

Poznámka: 

 • Skutečný vzhled dálkového ovladače se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.
 • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce. 
Zrušení funkce automatického čištění během její činnosti

Jestliže chcete zrušit funkci automatického čištění v průběhu její činnosti, během 20 sekund dvakrát stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

zrušení funkce automatického čištění během její činnosti

Poznámka: 

 • Skutečný vzhled dálkového ovladače se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.
 • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce.

Děkujeme vám za vaši reakci