Jak mohu používat režim vytápění u mé klimatizace?

Klimatizační jednotky Samsung nabízí režim okamžitého vytápění. Lze je používat dvěma způsoby – jako klimatizaci v létě a jako topení v zimě. Díky tomu jsou vysoce hospodárné, protože si nemusíte pořizovat samostatné topení. Režim vytápění u vaší klimatizace dokáže rychle vytvořit teplé prostředí bez dlouhého čekání.

Regulace teploty v místnosti pomocí klimatizace

V režimu vytápění je klimatizace schopna rychle ohřát požadovaný prostor. Během prvních 3 až 5 minut po zapnutí režimu vytápění nemusí ventilátor pracovat, aby neproudil studený vzduch, dokud se klimatizace nezahřeje. Pokud klimatizace neohřívá vzduch dostatečně, použijte společně s klimatizací další topné zařízení.

regulace teploty pomocí režimu vytápění klimatizace

Poznámka: Klimatizace získává tepelnou energii z venkovního vzduchu a ohřívá místnost. Pokud je tedy venkovní teplota příliš nízká, může dojít ke snížení výkonu vytápění.

Jak regulovat teplotu pomocí dálkového ovladače

Krok 1. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači zapněte klimatizaci. 

stisknutí tlačítka napájení

Krok 2. Stisknutím tlačítka Mode (Režim) nastavte provozní režim. Při každém stisknutí tlačítka Mode (Režim) se bude režim měnit mezi možnostmi Auto (Automaticky) → Cool (Chlazení) → Dry (Vysoušení) → Fan (Ventilátor) → Heat (Vytápění).

stisknutí tlačítka režimu a změna provozního režimu na vytápění

Krok 3. Po výběru režimu nastavte požadovanou teplotu.

nastavení teploty po výběru režimu

Krok 4. V případě potřeby nastavte rychlost ventilátoru pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

nastavení rychlosti ventilátoru v případě potřeby

Poznámka:

  • Skutečný vzhled dálkového ovladače se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.
  • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce.

Pokud je venkovní teplota nízká a vlhkost vysoká, může se na venkovním výměníku tepla tvořit námraza, která snižuje účinnost vytápění. V případě výskytu těchto podmínek během zapnutého režimu vytápění spustí klimatizace funkci odmrazování po dobu 5 až 12 minut, aby se odstranila námraza z venkovního výměníku tepla.

Zobrazení indikátoru df na displeji vnitřní jednotky

Jestliže je funkce odmrazování zapnutá, zobrazí se na displeji vnitřní jednotky indikátor df a na venkovní jednotce se bude tvořit pára. Následně klimatizace ukončí svou činnost, aby se zabránilo proudění studeného vzduchu z vnitřní jednotky.

zobrazení indikátoru df na vnitřní jednotce

Poznámka: Dokud není funkce odmrazování dokončena, nelze pomocí dálkového ovladače vybrat jiné možnosti.

Děkujeme vám za vaši reakci