Jak vyměnit vodní filtr v mé chladničce?

Chladničky Samsung jsou vybaveny filtry pro čištění vody nebo odstranění zápachu. Jestliže je dosaženo maximální životnosti jednotlivých filtrů, zobrazí se červený indikátor informující o nutnosti výměny filtrů. Postupujte podle pokynů níže a vyměňte vodní filtr. Rovněž je vhodné přečíst si uživatelskou příručku k vaší chladničce uvádějící další informace.

Pokud svítí indikátor vodního filtru na panelu displeje

Indikátor vodního filtru je přednastaven tak, aby se rozsvítil oranžově po uplynutí pěti měsíců nebo dosažení kapacity cca 1700 litrů a červeně po uplynutí šesti měsíců a dosažení kapacity cca 1900 litrů.

Jestliže chcete resetovat indikátor vodního filtru, musíte vyměnit filtr a resetovat funkci na ovládacím panelu. V závislosti na modelu může indikátor svítit zeleně nebo modře.

indikátor znázorňující nutnost výměny vodního filtru

Poznámka:

  • Skutečný vzhled panelu displeje se může lišit v závislosti na typu modelu vašeho spotřebiče.
  • Tento obrázek slouží pro ilustraci v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce.  
Vyhledání umístění vodního filtru

Vodní filtr se obvykle nachází uvnitř chladničky v její střední nebo spodní části.

vyhledání umístění vodního filtru

Poznámka: Umístění vodního filtru se může lišit v závislosti na modelu chladničky.  

Jak vyměnit vodní filtr

Kvůli zajištění trvalého dávkování čisté a dezinfikované vody nebo ledu doporučujeme vyměnit filtr ihned, jakmile se na panelu displeje zobrazí ikona výměny filtru. Po výměně filtru doporučujeme prvních min. 500 ml vody vylít.

Při výměně vodního filtru musíte nejprve zavřít ventil přívodu vody. Po dokončení výměny nezapomeňte ventil přívodu vody opět otevřít.

Krok 1. Stisknutím a podržením tlačítka Ice Type / Filter Change (Typ ledu / Výměna filtru) na ovládacím panelu po dobu 3 sekund resetujte filtr.

Krok 2. Otevřete kryt filtru a otočte vodní filtr proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte vodní filtr z pouzdra.

Krok 3. Vložte nový filtr do pouzdra filtru a otočte filtr ve směru hodinových ručiček do zajištěné polohy.

způsob výměny vodního filtru

Poznámka:

  • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce.
  • Při vytahování držte filtrační vložku vodorovně.

Resetování indikátoru filtru po jeho výměně

Po výměně za nový filtr je třeba resetovat cyklus výměny filtru stisknutím a podržením tlačítka alarmu po dobu 3 sekund. Díky tomu bude zajištěn špičkový výkon a také správný cyklus výměny. Při resetování se barva indikátoru filtru změní z červené na zelenou (nebo zmizí nápis informující o nutnosti výměny filtru).

resetování indikátoru filtru

Poznámka: Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce.

Jak nalézt výrobní číslo na vaší chladničce

Jestliže chcete vyměnit filtr, musíte zkontrolovat příslušná výrobní čísla odpovídající jednotlivým filtrům pro váš model chladničky. Všechny chladničky Samsung mají štítky nacházející se na dvou místech na vnější straně výrobku.

  • Výrobní číslo lze snadno najít po otevření levých horních dveří v levé přední nebo spodní části.
  • Název modelu a výrobní číslo vaší chladničky jsou vytištěny na štítku. 

Seznam dostupných filtrů můžete získat kontaktováním zákaznického střediska nebo zadáním výrobního čísla chladničky při nákupu filtru online.

kontrola výrobního čísla vaší chladničky

Děkujeme vám za vaši reakci