Jak změnit směr otevíraní dveří u vaší chladničky?

Podívejte se, ja změnit směr otvítání dveří vaší ledničky. Než začnete, odpojte ledničku ze zásuvky a vyndejte z ní veškerý obsah. Po dokončení veškerých úkonů nechte lednici odpojenou od elektřiny minimálně další dvě hodiny. 

1. Před začátkem vždy nejdříve chladničku odpojte od elektřiny a vyprázdněte veskerý obsah. Pomocí plochého šroubováku uvolněte a sejměte plastový kryt kabelu na dvířkách.

 

2.Stejným šroubovákem sundeje i plastový kryt pantu. Rozpojte konektory napájení předního panelu a vyšroubujte oba šrouby, které drží horní pant dvířek.

 

3. Přidržte si dvířka, pant vytáhněte a uvolněná dvířka opatrně opřete bokem.

 

4. Vyšroubujte středový závěs pomocí křížového šroubováku a 5 mm imbusového klíče.

 

5.  Na horní straně dvířek mrazničky, prohoďte pozici ucpávky a pantu.

 

6. Teď chladničku opatrně položte na zadní stěnu.

 

7. Odšroubujte rukou obě pření stavitelné nožičky.

 

8. Na spodní straně dvířkek chladničky i mrazničky  demontujte a prohoďte pozici zarážky automatického zavírání, postup je v obou případech stejný.

 

9. Prohoďte pozici závrtného šroubu a následně namontujte středový závěs.

 

10. Demontujte spodní závěs a prohoďte polohu závěsu a zarážky zrcadlově do předvrtaných otvorů.

 

11. Nasaďte dvířka chladničky a zajistěte je přišroubováním spodního závěsu.

 

12.  Našroubujte zpět stavitelné nožičky.

 

13. Plochým šroubovákem uvolněte krytku a vyšroubujte pojistný šroub dostanete se tak k napájení předního panelu.

 

14. Zdvihněte uvolněnou lištu a prěsuňte konektory do opačné pozice, lištu vraťe zpět a zajistěte ji šroubem.

 

15. Pomocí 11 mm klíče prohoďte pozici hřídele na horním závěsu.

 

16. Opatrně položte dvířka chladničky a nasaďte je na osu středového závěsu. Nasaďte horní závěs a zajistěte ho oběma pojistnými šrouby.

 

17. Teď můžete chladničku postavit zpět do vzpřímeného stavu. Propojte konektory napájení čelního panelu a zasuňte je do přepravené dutiny. Před nasazením krytu horního pantu jím opatrně protáhněte kabel k napájení předního panelu.

 

18. Vraťte na svá místa obě horní plastové krytky.

 

19. Před připojením do elektřiny nechte chladničku alespoň dvě hodiny odpočinout.

Prosím, klikněte na tlačítko Odeslat. Děkujeme za váš názor.

Děkujeme vám za vaši reakci