Použití funkce AR Doodle v telefonu Note10

Nyní můžete nahrávat zábavná videa s virtuálním písmem nebo kresbami na obličeji nebo kdekoli jinde. Když fotoaparát rozpozná obličej nebo volný prostor, kresby na obličeji se budou hýbat podle pohybů obličeje a kresby v prostoru zůstanou na místě, i když pohnete fotoaparátem.

1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a poté klepněte na možnost Video v seznamu režimů snímání.
2 Klepněte na tlačítko Ikona AR kreslení a vyberte požadovaný režim. Když fotoaparát rozpozná objekt, objeví se na obrazovce oblast rozpoznávání.
  • Face (Obličej): Kresba na obličeji
  • Everywhere (Všude): Kresba kdekoli jinde
Rozpoznání obličeje chlapce na houpačce pomocí fotoaparátu telefonu Note10

*Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině.

3 Do oblasti rozpoznávání můžete psát nebo kreslit. Pokud klepnete na tlačítko Ikona Záznam a poté začnete kreslit, můžete při tom sami sebe nahrávat.
Kreslení přes obrázek obličeje chlapce na houpačce pomocí telefonu Note10

*Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině.

4 Klepnutím na tlačítko Ikona Záznam můžete nahrávat video.
5 Klepnutím na tlačítko Ikona Stop můžete nahrávání videa zastavit. Video můžete zobrazit a sdílet v galerii.

Děkujeme vám za vaši reakci