Jak používat Wireless PowerShare na Galaxy S10

S10 umožňuje nabíjení jednoho zařízení z druhého bez potřeby nabíječky. Můžete také nabíjet váš S10 a další zařízení současně.

Optimalizovaný výkon baterie

Galaxy S10 používá umělou inteligenci, která se učí na základě vašeho chování, takže dokáže automaticky přepínat do úsporných režimů a omezovat méně často používané aplikace, aby déle vydržela energie.

Zjistěte, jak optimalizovat vaši baterii pomocí Bixby Routines

Nabíjení jednoho zařízení z druhého

Pokud má vaše zařízení nízký stav baterie, automaticky si přeneste energii z vašeho S10.


Jednoduše aktivujte „Wireless PowerShare“ na vašem panelu oznámení, potom umístěte druhé zařízení na střed vašeho S10 zadními stranami k sobě.


Po aktivaci funkce Wireless PowerShare se na zadní straně zařízení S10 zobrazí modré blikající světlo a během nabíjení bude svítit červeně. Jakmile je přístroj plně nabitý, světlo zhasne.

Upozornění: Umístění nabíjecí cívky se může lišit podle modelu zařízení. V některých případech je nutné nastavit polohu zařízení tak, dokud se nepodaří navzájem propojit.

GIF, nabíjení jednoho zařízení z druhého, Galaxy S10 a druhý chytrý telefon

Po přenesení dostatečného množství energie zařízení oddělte od sebe nebo počkejte, dokud se druhé zařízení zcela nenabije.

Podívejte si naše video níže o tom, jak to funguje.

Upozornění: Funkce je dostupná jen u telefonů S10 a ostatních zařízeních, které podporují funkci bezdrátového nabíjení. Pokud klesne úroveň nabití baterie vašeho S10 pod určitou úroveň, Wireless PowerShare se automaticky vypne.

Dvojité nabíjení

Dokud je S10 zapojen prostřednictvím bezdrátového nabíjení, můžete současně nabíjet druhé zařízení.

Wireless PowerShare, dvojité nabíjení Galaxy S10 a Smartwatch

Pro aktivaci dvojitého nabíjení postupujte podle následujícího postupu:

1

Potáhněte dolů panel oznámení na vašem S10 a pro zapnutí klepněte na ikonku Wireless PowerShare. Po aktivaci funkce Wireless PowerShare se na zadní straně zařízení S10 zobrazí modré blikající světlo.

2 Střed S10 přiložte zadní stranou k zadní straně druhého zařízení.
3 Po spojení zařízení se zobrazí na displeji potvrzení. Klepněte na „OK“. Během nabíjení se kontrolka na zadní straně přístroje rozsvítí červeně.
4

Pokud znovu potáhnete dolů panel oznámení, zobrazí se správa, že se nabíjí připojené zařízení. Také se zobrazí ikonka Wireless PowerShare na panelu oznámení nebo na panelu obrazovky Vždy zapnuté.

5 Jakmile je přístroj plně nabitý, světlo se na zadní straně S10 vypne.
Proč funkce Wireless PowerShare nepracuje správně?

Účinnost bezdrátového nabíjení závisí na vzdálenosti mezi nabíjecími cívkami vloženými do zařízení. Možná budete muset upravit polohu zařízení, dokud se vzájemně nepřipojí správně.

Obrázek níže ukazuje polohu vložených bezdrátových nabíjecích cívek v každém modelu Galaxy S10.

Obrázek níže ukazuje polohu vložených bezdrátových nabíjecích cívek v každém modelu Galaxy S10

V závislosti na typu příslušenství nebo krytu používaného v zařízení, nemusí funkce Wireless PowerShare fungovat správně. Před použitím této funkce doporučujeme odstranit veškeré příslušenství a ochranné kryty telefonu.

Před použitím zařízení Wireless PowerShare se také ujistěte, že na zadní straně zařízení není prach, nečistoty ani vlhkost.

Upozornění: Podle typu použitého příslušenství nebo krytů telefonů se může stát, že funkce Wireless PowerShare nemusí fungovat správně. Před používáním Wireless PowerShare doporučujeme odejmout všechno příslušenství nebo kryty telefonů. Prostřednictvím této funkce lze nabíjet pouze zařízení podporující bezdrátové nabíjení. Rychlost nabíjení nebo účinnost se mohou lišit podle stavu zařízení nebo okolního prostředí.

Děkujeme vám za vaši reakci