Jak povolit funkci volání pomocí Wi-Fi na telefonu Galaxy

Funkce volání pomocí Wi-Fi vám umožňuje volat nebo přijímat telefonní hovory, pokud máte připojení W-Fi v oblasti s malým nebo žádným telefonním pokrytím. Zjistěte více o volání pomocí Wi-Fi v článku níže.

Dříve, než zkusíte doporučený postup níže, se prosím ujistěte, že vaše zařízení i relevantní aplikace jsou plně aktualizovány. Pro aktualizaci softwaru ve vašem zařízení proveďte následující kroky: 

 

Krok 1. Běžte do Nastavení > Aktualizace softwaru.

Krok 2. Klepněte na Stáhnout a instalovat.

Krok 3. Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Jak aktivovat službu volání pomocí Wi-Fi

Když zapnete volání přes Wi-Fi, můžete volat s využitím připojení k síti Wi-Fi ve vašem telefonu. Aby tato funkce fungovala, musí být telefon připojen k sítí Wi-Fi a musí být vložena aktivní SIM karta. 

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na zemi a operátorovi.

Krok 1. Otevřete aplikaci Telefon a klepněte na ikonu Další možnosti (Tři svislé tečky).

Krok 2. Zvolte v menu Nastavení.

Krok 3. Najděte přepínač a klepněte na nej k zapnutí služby Volání pomocí Wi-Fi .

Alternativně můžete také povolit volání přes Wi-Fi z panelu rychlého nastavení. Přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů a poté pouze klepněte na funkci Volání pomocí Wi-Fi.

Zjistěte, zda na svém telefonu můžete používat funkci volání pomocí Wi-Fi

Pokud není k dispozici funkce volání přes Wi-Fi, můžete v telefonu zkontrolovat několik věcí.

Nejdříve se ujistěte, že jste připojeni k síti Wi-Fi. Pokud je signál slabý nebo nestabilní, funkce nemusí fungovat správně. Otevřete panel rychlého nastavení a zkontrolujte ikonu Wi-Fi, abyste se ujistili, že jste připojeni k síti Wi-Fi.

Chcete-li používat volání pomocí Wi-Fi, musíte navíc vložit aktivní SIM kartu od operátora, který tuto funkci podporuje. Zjistěte si u svého operátora, zda vaše karta podporuje tuto funkci. Pokud stále nemáte přístup k této funkci, požádejte o další pomoc svého operátora.

Poznámka: Obrázky zařízení a navigace v menu se může lišit v závislosti na typu zařízení a verzi softwaru. 

Pokud zažíváte neobvyklé chování ze strany mobilních telefonu Samsung, tabletů nebo jiného příslušenství, můžete nám zaslat zprávu o chybě nebo nám položit otázku v aplikaci Samsung Members.

To nám dovolí prozkoumat problém blíže. Všechna data jsou anonymní a jsou uchovávána jen na dobu nezbytně nutnou k vyřešení vašeho problému. Zjistěte více o zasílání zpráv o chybě na Aplikace Samsung Members.

Děkujeme vám za vaši reakci