Jak připojit hodinky Galaxy Watch k chytrému telefonu

Hodinky Galaxy Watch jsou navrženy s cílem usnadňovat vám život v každém ohledu. Analyzují váš zdravotní stav, monitorují vaši pohybovou aktivitu a umožňují vám přehrávat hudbu či uskutečňovat telefonní hovory. Kromě toho můžete připojit hodinky Galaxy Watch k jakémukoli typu chytrého telefonu bez ohledu na to, zda využívá operační systém Android™. Níže se dozvíte, jak můžete připojit hodinky Galaxy Watch ke svému chytrému telefonu.

Obrázek znázorňující různé modely hodinek Samsung Watch s ikonou Wear v popředí.

Připojení hodinek Galaxy Watch k chytrému telefonu přes Bluetooth

Jestliže chcete připojit hodinky Galaxy Watch k chytrému telefonu přes Bluetooth, postupujte podle následujících kroků:

Ujistěte se, že jsou hodinky Galaxy Watch zapnuté, a zapněte rovněž chytrý telefon:

  • Spusťte aplikaci Galaxy Wearable → Začít → Jakmile se zobrazí okno pro spuštění funkce Bluetooth, vyberte produkt, k němuž se chcete připojit.
Pohled na zvýrazněnou ikonu „Galaxy Wearable“. Pohled na zvýrazněnou ikonu „Galaxy Wearable“.

Krok 1. Spusťte aplikaci Galaxy Wearable

Pohled na zvýrazněné tlačítko "Start". Pohled na zvýrazněné tlačítko "Start".

Krok 2. Začít

Pokud je nositelné zařízení již připojeno:

  • Klepněte na aplikaci Galaxy Wearable → Nabídka (3 vodorovné čáry v levém horním rohu) → Přidat nové zařízení.
Pohled na zvýrazněnou ikonu „Galaxy Wearable“. Pohled na zvýrazněnou ikonu „Galaxy Wearable“.

Krok 1. Klepněte na aplikaci Galaxy Wearable

Pohled na zvýrazněnou ikonu Menu. Pohled na zvýrazněnou ikonu Menu.

Krok 2. Nabídka 3 vodorovné čáry v levém horním rohu.

Pohled na zvýrazněnou možnost „Přidat nové zařízení“. Pohled na zvýrazněnou možnost „Přidat nové zařízení“.

Krok 3. Přidat nové zařízení.

Poznámka: Před připojením chytrého telefonu je třeba nainstalovat aplikaci Galaxy Wearable. Chytré telefony Samsung s operačním systémem Android™ mohou použít obchod Galaxy Store nebo Play Store™. Ostatní chytré telefony s operačním systémem Android™ musí použít obchod Play Store™.

Připojení hodinek Galaxy Watch k novému chytrému telefonu

Před připojením hodinek Galaxy Watch k novému chytrému telefonu nezapomeňte zálohovat veškerá data uložená v hodinkách Galaxy Watch na bezpečné místo.

Po připojení nového chytrého telefonu hodinky Galaxy Watch automaticky rozpoznají nové zařízení a zobrazí se zpráva s pokyny pro inicializaci.

Na hodinkách Galaxy Watch:

Přetáhněte obrazovku dolů a klepněte na ikonu Nastavení → Přip. k novému telefonu → Proveďte proces resetování za účelem přechodu do pohotovostního režimu registrace Bluetooth po inicializaci.

Obrázek znázorňující hlavní obrazovku hodinek Samsung Watch s označenou ikonou Nastavení. Obrázek znázorňující hlavní obrazovku hodinek Samsung Watch s označenou ikonou Nastavení.

Krok 1. Na hodinkách klepněte na nabídku Nastavení.

Obrázek znázorňující nabídku Nastavení s označenou položkou „Obecné“. Obrázek znázorňující nabídku Nastavení s označenou položkou „Obecné“.

Krok 2. Klepněte na položku „Obecné“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Obecné“ s označenou možností „Přip. k novému telefonu“. Obrázek znázorňující obrazovku „Obecné“ s označenou možností „Přip. k novému telefonu“.

Krok 3. Vyberte možnost „Přip. k novému telefonu“.

Obrázek znázorňující obrazovku „Přip. k novému telefonu“ se zprávou vyzývající k zálohování dat. Obrázek znázorňující obrazovku „Přip. k novému telefonu“ se zprávou vyzývající k zálohování dat.

Krok 4. Před připojením k novému chytrému telefonu si zálohujte data.

Obrázek znázorňující obrazovku „Zálohovat data“ s označeným tlačítkem „Pokračovat“. Obrázek znázorňující obrazovku „Zálohovat data“ s označeným tlačítkem „Pokračovat“.

Krok 5. Klepnutím na tlačítko „Pokračovat“ resetujte hodinky a připojte je k novému telefonu.

Chcete, aby se o vaše zařízení postarala naše opravna?

Zaregistrujte svůj požadavek online.

Servicio de Reparación Servicio de Reparación

Zavolejte nám!
Rádi vám pomůžeme

Kontaktujte podporu Samsung na čísle 800 726 786

Samsung Support Samsung Support

Děkujeme vám za vaši reakci