Jak připojit sluchátka Galaxy Buds k chytrému telefonu

Galaxy Buds jsou zcela bezdrátová sluchátka, která vám umožňují snadný poslech všech typů zvuku z telefonu jako například hudby, zvukových souborů, oznámení atd., aniž byste museli používat jakékoli kabely. Sluchátka Galaxy Buds můžete připojit ke svému chytrému telefonu a začít si užívat poslech prostřednictvím tohoto praktického zařízení. 

Obrázek znázorňující ruku, která drží sluchátka Galaxy Buds uložená v jejich pouzdře.

Sluchátka Galaxy Buds jsou podporována zařízeními s operačním systémem Android™. Některé modely, jako například Galaxy Buds+ a Galaxy Buds Live, jsou podporovány rovněž operačním systémem iOS™, pokud máte zařízení iPhone 7 nebo novější. Jestliže chcete sluchátka Galaxy Buds používat, musíte je spárovat se svým zařízením. Po nastavení a spárování sluchátek Galaxy Buds / Galaxy Buds+ / Galaxy Buds 2 / Galaxy Buds Live / Galaxy Buds Pro stačí otevřít nabíjecí pouzdro a zařízení se automaticky připojí. 

Poznámka: Pokud se sluchátka Galaxy Buds nespárují během tří minut od otevření nabíjecího pouzdra, režim aktivního párování se ukončí. Zavřete a znovu otevřete pouzdro za účelem opětovného zahájení párování.

S chytrým telefonem Samsung:

Pokud chcete propojit sluchátka Galaxy Buds s chytrým telefonem Samsung, je třeba stáhnout aplikaci SmartThings a aplikaci Wearable. Potom postupujte podle následujících kroků: 

1 Vložte sluchátka Galaxy Buds do nabíjecího pouzdra a zavřete ho a znovu otevřete.
2 Spusťte aplikaci SmartThings a ve vyskakovacím okně klepněte na možnost „Připojit“.
Obrázek znázorňující obrazovku telefonu S22 s vyskakovacím oknem pro sluchátka Galaxy Buds2 a označenou možností „Připojit“.

Nyní jsou sluchátka Galaxy Buds spárována s vaším chytrým telefonem. Po spárování se sluchátka Galaxy Buds automaticky pokusí připojit k vašemu zařízení při každém otevření nabíjecího pouzdra s vloženými sluchátky.

 

S chytrým telefonem s operačním systémem Android™ jiné značky než Samsung:

Pokud chcete připojit sluchátka Galaxy Buds k chytrému telefonu s operačním systémem Android™ jiné značky než Samsung, je třeba stáhnout aplikaci Galaxy Wearable z obchodu Google™ Play. Potom postupujte podle následujících kroků:

1 Vložte sluchátka Galaxy Buds do nabíjecího pouzdra a zavřete ho a znovu otevřete. Sluchátka Galaxy Buds přejdou do režimu párování.
2 Otevřete aplikaci Galaxy Wearable a vyhledejte sluchátka Galaxy Buds.
3 Postupujte podle zobrazených pokynů a nainstalujte aplikaci Galaxy Buds Manager.
4 Nyní jsou sluchátka Galaxy Buds spárována s vaším chytrým telefonem s operačním systémem Android™ jiné značky než Samsung.

Se zařízením s operačním systémem iOS™: 

1 Vložte sluchátka Galaxy Buds do nabíjecího pouzdra a zavřete ho a znovu otevřete. Sluchátka Galaxy Buds přejdou do režimu párování.
2 Na zařízení s operačním systémem iOS™ přejděte do nastavení zařízení.
3 Klepněte na položku „Bluetooth“ a ujistěte se, že je tato funkce zapnutá.
4 Sluchátka Galaxy Buds budou zobrazena v části „Ostatní zařízení“. Klepnutím na položku Galaxy Buds připojte sluchátka k zařízení s operačním systémem iOS™.

Sluchátka Galaxy Buds můžete rovněž ručně spárovat s televizorem nebo počítačem: 

1 Vložte sluchátka Galaxy Buds do uší.
2 Klepněte a podržte dotykové plochy na obou sluchátkách. Sluchátka přejdou do režimu párování a ozve se zvukový signál.
3 Přejděte do nastavení funkce Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte sluchátka Galaxy Buds.

Poznámka: Aby bylo možné provést spárování, musí být na zařízení s jiným operačním systémem než Android™ zapnuta funkce Bluetooth. Umístění položky pro nastavení funkce Bluetooth a kroky potřebné ke spárování nového zařízení se budou lišit v závislosti na vašem zařízení. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k vašemu zařízení.

Přejděte do nastavení sluchátek Galaxy Buds a nastavte sluchátka podle svých preferencí:

Obrázek znázorňující obrazovku aplikace Galaxy Wearable s označenou ikonou nabídky. Obrázek znázorňující obrazovku aplikace Galaxy Wearable s označenou ikonou nabídky.

Krok 1. Otevřete aplikaci Galaxy Wearable a klikněte na ikonu nabídky.

Obrázek znázorňující nabídku aplikace Galaxy Wearable s označeným zařízením „Galaxy Buds2“. Obrázek znázorňující nabídku aplikace Galaxy Wearable s označeným zařízením „Galaxy Buds2“.

Krok 2. V seznamu zařízení vyberte sluchátka Galaxy Buds.

Obrázek znázorňující obrazovku aplikace Galaxy Wearable s připojenými sluchátky Galaxy Buds2 a označenou položkou „Nastavení sluchátek“. Obrázek znázorňující obrazovku aplikace Galaxy Wearable s připojenými sluchátky Galaxy Buds2 a označenou položkou „Nastavení sluchátek“.

Krok 3. Klepněte na položku „Nastavení sluchátek“.

Na obrazovce Nastavení sluchátek můžete nastavit několik aspektů týkajících se sluchátek Galaxy Buds podle svých preferencí:

 • Ekvalizér: Zvolte režim ekvalizéru výběrem některé z možností „Zesílení basů“, „Měkký“, „Dynamický“, „Jasný“ a „Zesílení výšek“.
 • Číst oznámení nahlas: Při zapnutí této funkce uslyšíte oznámení z telefonu ve sluchátkách.
 • Snadné připojení sluchátek: Rychle přepněte na jiná zařízení v blízkosti, aniž byste museli odpojovat sluchátka nebo zapínat režim párování.
 • Detekce nasazení v uších: Při zapnutí této funkce budou hovory probíhat prostřednictvím sluchátek, jestliže je máte v uších, a prostřednictvím telefonu, pokud je v uších nemáte.
 • Test nasazení sluchátek: Můžete zkontrolovat, jak vám sluchátka Galaxy Buds sedí, abyste je mohli využívat na maximum. Stačí si vložit sluchátka do uší a klepnout na tlačítko „Start“.
 • Použít okolní zvuk během hovorů: Zapněte tuto funkci, abyste při telefonování zřetelně slyšeli svůj vlastní hlas.
 • Labs: Zde si můžete vybrat mezi možnostmi „Poklepání na okraj sluchátka“ a „Herní režim“.

Díky funkci „Dotykové ovl.“ můžete ovládat veškerou hudbu prostřednictvím sluchátek Galaxy Buds. Pokud tuto funkci zapnete, můžete spravovat hudbu a hovory pomocí prstů pouhým dotykem sluchátek. Prostřednictvím dotykové plochy sluchátek Galaxy Buds lze provádět níže uvedené operace.

Poslech hudby:

 • Klepnutí: Přehrávání nebo pozastavení skladby.
 • Poklepání: Přehrávání následující skladby.
 • Trojité klepnutí: Přehrávání předchozí skladby.
 • Dotyk a podržení: Pro každé sluchátko můžete nastavit výchozí možnost dotykového ovládání, včetně hlasového asistenta „Bixby“ a funkce „Snížení a zvýšení hlasitosti“.

 

Během hovoru:

 • Poklepání: Přijetí hovoru nebo ukončení hovoru.
 • Dotyk a podržení: Odmítnutí hovoru. 

Děkujeme vám za vaši reakci