Jak spravovat aplikace ve smartphonu Galaxy

Vaše zařízení vám umožňuje stahovat, spravovat a odinstalovat různé aplikace. Některé aplikace již mohou být do Vašeho zařízení předem nainstalovány.


Různé aplikace mají různé minimální požadavky na spuštění. Větší a složitější aplikace obvykle potřebují k efektivnímu fungování nejnovější operační systém. Starší zařízení nebudou moci instalovat určité aplikace a některé aplikace mohou vyžadovat nainstalovanou SIM kartu, např. WhatsApp.


Budete muset nastavit účet Google a Obchod Play Store, než budete moci stahovat aplikace pomocí Obchodu Play nebo účet Samsung pro stahování aplikací z Galaxy Apps.

Poznámka: Kroky budou stejné na každém zařízení, ale Vaše ikony a obrazovka se mohou mírně lišit od níže uvedených ilustrací v závislosti na Vašem zařízení, operačním systému a motivu.

Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikací

Obrazovku Aplikace můžete otevřít přetažením nahoru nebo dolů na domovské obrazovce. Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, přejeďte prstem nahoru nebo dolů po obrazovce Aplikace.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru nebo dolů

Můžete také klepnout na ikonu Aplikace a přejít na obrazovku aplikací. Pokud se ikona aplikace na obrazovce neobjeví, postupujte takto:

1 Na Výchozí obrazovce klepněte a podržte prázdnou část obrazovky.
2

Klepněte na Nastavení domovské obrazovky.

Klikněte na nastavení Domovské obrazovky
3 Pokud máte Android verzi 9.0, aktivujte tuto funkci přepínačem „Tlačítko Aplikace“. Pokud máte předchozí verzi, klepněte na „Tlačítko Aplikace“, vyberte „Zobrazit tlačítko aplikace“ a klepněte na „Použít“.
Vyberte Zobrazit tlačítko aplikace
4 Ve spodní části domovské obrazovky se nyní zobrazí ikona Aplikace.
Nyní se zobrazí ikona Aplikace
Spuštění aplikací na rozdělené obrazovce

Typicky je možné tuto funkci využít například pokud chcete sledovat video v aplikaci Youtube a současně procházet internet v prohlížeči. Pokud chcete spustit v telefonu dvě aplikace současně, postupujte následovně.

1 Klepněte na tlačítko Nedávné, a vyberte ikonu aplikace kterou si přejete spustit v režimu rozdělené obrazovky nahoře.
image
2 Vyberte volbu Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce.
image
3 Vyberte druhou aplikaci z těch již spuštěných na pozadí nebo spusťte běžným způsobem libovolnou novou.
image
4 Přidržením prstu na dělící linii uprostřed je možné měnit poměr rozdělení obrazovky mezi oběma aplikacemi.
image
5 Přetažením linie úplně nahoru nebo dolu dojde k ukončení režimu rozdělené obrazovky a maximalizování příslušné aplikace.
image
Stáhnutí aplikací

Chcete-li stáhnout aplikaci do svého zařízení, postupujte takto:

1

Na Domovské obrazovce klepněte na tlačítko Aplikace nebo přejeďte prstem nahoru nebo dolů a přejděte na obrazovku aplikací.

Klikněte na tlačítko Aplikace
2 Klepněte na „Obchod Play“ nebo otevřete složku „Samsung“ a otevřete „Galaxy Apps“. V tomto příkladu použijeme „Obchod Play“.
Klikněte na Obchod Play
3 Zadejte název aplikace, kterou chcete stáhnout, a vyberte ji ze seznamu návrhů.
Zadejte název aplikace, kterou chcete stáhnout
4

Klepněte na „INSTALOVAT“ v Obchodě Play nebo na ikonu stahování v Galaxy Apps.

Klikněta na Instalovat
5 Klepnutím na „OTEVŘÍT“ spusťte aplikaci nebo klepněte na ikonu aplikace na obrazovce aplikací.
Klepnutím na Otevřít spusťte aplikaci
Přidávání aplikací na domovskou obrazovku

Chcete-li aplikaci přesunout do zařízení, postupujte takto:

1 Na domovské obrazovce klepněte na „Aplikace“ nebo přejeďte prstem nahoru nebo dolů a přejděte na obrazovku aplikací.
2 Klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout.
3 Klepněte na „Přidat na Domovskou obrazovku“.
Klepněte na Přidat na Domovskou obrazovku

Poznámka: Pokud je aplikace již na domovské stránce, klepněte na aplikaci a podržte ji a vyberte možnost „Odebrat z Domovské obrazovky“.

Chcete-li změnit uspořádání aplikací, stiskněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na požadované místo.

Seskupování aplikací a vytváření složek

Můžete seskupovat aplikace do složek, aby byla obrazovka čistá a usnadňovala přístup / spouštění aplikací. V systémech Android 8.0 a 9.0 to můžete udělat dvěma způsoby:

Buď:

1 Na Domovské obrazovce nebo na obrazovce aplikací klepněte a podržte aplikaci, přetáhněte ji a umístěte na jinou aplikaci.
Klikněte a podržte aplikaci
2 Zobrazí se rámeček složky.
Umístěte aplikaci nad jinou aplikaci a uvolněte
3 Klepněte na „Zadejte název složky“ a zadejte název složky.

Nebo:

1 Klepněte a podržte aplikaci a v rozbalovacím okně zvolte „Vybrat položky“.
Vyberte položky
2 Vyberte aplikace, které chcete seskupit do složky, a klepněte na „Vytvořit složku“ na liště v horní části obrazovky.
Vyberte položky, které chcete seskupit
3 Když se objeví rámeček složky, zadejte název klepnutím na „Zadejte název složky“.

Chcete-li přidat další aplikace, klepněte ve složce na „Přidat aplikace“, zaškrtněte aplikace a klepněte na „Přidat“. Můžete také přidat aplikaci přetažením do složky.

Zaškrtněte aplikace a klepněte na Přidat

Chcete-li složku odstranit, jednoduše klepněte a přidržte složku a potom klepněte na „Odstranit“. Smazána bude pouze složka. Aplikace ve složce budou přemístěny na obrazovku aplikací.

Klepněte a podržte aplikaci a vyberte možnost Smazat
Odinstalovat nebo zakázat stažené aplikace

Chcete-li staženou aplikaci odinstalovat, klepněte a podržte aplikaci a vyberte možnost „Odinstalovat“.

Klepněte a podržte aplikaci a vyberte možnost Odinstalovat

Odstranění potvrďte klepnutím na „Ok“.

Existují některé výchozí aplikace, které nelze ze zařízení odinstalovat. Lze je deaktivovat klepnutím a podržením aplikace a výběrem možnosti „Zakázat“.

Prosím, klikněte na tlačítko Odeslat. Děkujeme za váš názor.

Děkujeme vám za vaši reakci