Používání inteligentního režimu u televizorů Samsung QLED

Smart TV jsou stále chytřejší. Díky inteligentní režimu může váš televizor rozpoznat své umístění v místnosti a monitoruje schémata využití, aby vám mohl poskytnout ten nejlepší zážitek ze sledování.

Funkce inteligentního režimu

Inteligentní režim vylepšuje zážitek ze sledování díky rozpoznávání obsahu, schémat využití a prostředí v okolí televizoru. Díky technologii umělé inteligence pak inteligentní režim automaticky upravuje nastavení, ať už si užíváte akční film za slunečného rána nebo horor v noci. K dispozici jsou čtyři možnosti inteligentního režimu.

znázornění inteligentního režimu

  • Adaptive Picture (Adaptivní obraz): V reálném čase optimalizuje jas a zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu na základě úrovně osvětlení v místnosti a obsahu.
  • Adaptive Voice Amplifier (Adaptivní zesilovač hlasu): Analyzuje okolní šum a zajišťuje optimální zvuk v závislosti na šumu.
  • Adaptive Sound+ (Adaptivní zvuk+): Zajišťuje optimalizovanou kvalitu zvuku díky analýze prostoru sledování a akustických součástí obsahu.
  • Adaptive Volume (Adaptivní hlasitost): Analyzuje historii používání hlasitosti podle časového období a automaticky upravuje hlasitost, když použijete aplikaci nebo přepínač na externím zdroji vstupu.

Poznámka:

  • Možnosti jsou k dispozici, pouze když je výstup zvuku nastaven televizoru nastaven na reproduktor televizoru, s výjimkou adaptivního obrazu.
  • Hlasitost nebo jas obrazovky lze upravit podle šumu a jasu okolního prostředí. Pokud to nechcete, můžete funkci jednoduše vypnout.

Nastavení inteligentního režimu

Jednotlivé funkce inteligentního režimu můžete zapnout nebo vypnout. Inteligentní režim v televizoru můžete nastavit podle následujících pokynů:

Krok 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Domů a vyberte možnost Settings (Nastavení).

nastavení inteligentního režimu 1

Krok 2. Přejděte dolů do části General (Obecné) a vyberte možnost Intelligent Mode Settings (Nastavení inteligentního režimu).

nastavení inteligentního režimu 2

Krok 3. Vyberte možnosti, které chcete aktivovat.

nastavení inteligentního režimu 3

Poznámka:

  • Inteligentní režim je podporován pouze u televizorů QLED (s výjimkou řady Q6), The Frame, The Serif a The Sero.
  • Ujistěte se, že před snímačem, který se obvykle nachází v přední dolní části televizoru, nejsou žádné překážky.
  • Snímky zařízení a nabídky jsou pouze ukázky v angličtině, ale jsou k dispozici také ve vašem jazyce.

Děkujeme vám za vaši reakci