Tilgængelighed på Galaxy-mobil

Menuen 'Tilgængelighed' er vist. Den har muligheder for 'Skærmlæser', 'Synlighedsforbedringer', 'Høreforbedringer' samt 'Interaktion og færdighed'. Menuen 'Tilgængelighed' er vist. Den har muligheder for 'Skærmlæser', 'Synlighedsforbedringer', 'Høreforbedringer' samt 'Interaktion og færdighed'.

Voice Assistant
og Voice Assistant Selvstudium

Voice Assistant kan fungere som dine øjne, når du bruger din telefon. Dens funktioner giver dig maksimal kontrol over telefonen, selv hvis du ikke kan se den. Når Voice Assistant er slået til, giver telefonen talt feedback for at hjælpe blinde og svagtseende brugere. Eksempelvis beskriver den, hvad du berører, vælger og aktiverer. Du kan også redigere tekst eller ændre forskellige indstillinger som f.eks. lydstyrke eller talehastighed via velkendte stryge- og trykbevægelser.

* Enhedsbilleder er simulerede som illustration.