Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”, “vi”, “os”, “vores”) ved hvor vigtigt privatlivet er for vores kunder, og vi bestræber os på at være tydelige omkring, hvordan vi indsamler, anvender, videregiver, overfører og opbevarer din personoplysninger.

Denne privatlivspolitik (“Privatlivspolitik”) finder anvendelse for kunder af Samsungs produkter, der ønsker at deltage i S10/S10+ Eco-System Bundle Pan-Nordic kampagnen for at få et par Galaxy Buds (SM-R500NZKANEE) og et Galaxy Watch Active (SM-R170NZKANEE). Dette refereres i det følgende som henholdsvis ”Kampagnen” og ”Samlede Produkter”.

Vi gør opmærksom på, at privatlivsmeddelelsen for vores eStore også er gældende i sammenhæng med denne privatlivsmeddelelse. Privatlivsmeddelelsen for eStore beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger for at færdiggøre din ordre, når du placerer den i eStore. Privatlivsmeddelelsen for eStore er tilgængelig her.

Vi vil behandle dine personoplysninger som dataansvarlig for Kampagnen i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Bemærk, at den forhandler du har købt dit kampagneprodukt hos, betragtes som en selvstændig dataansvarlig, og det vil være denne forhandlers gældende privatlivspolitik, der finder anvendelse med hensyn til forhandlerens behandling af dine personoplysninger.

1. OPLYSNINGER VI BEHANDLER

Hvis du ønsker at indløse et produkt i forbindelse med Kampagnen, vil vi behandle følgende oplysninger om dig:


1) dit fulde navn,

 

2) e-mailadresse, 

 

3) fødselsdag (hvis du har registreret den på din Samsung Konto,

 

4) leveringsadresse,

 

5) telefonnummer

 

6) IMEI-nummeret på den enhed du har købt, hvilket gør dig egnet til at deltage i kampagnen (IMEI-nummeret er et identifikationsnummer for mobiltelefoner, der er forbundet til selve enhedens hardware og ikke brugeren).

 

7) den kampagnekode, vi giver dig, og

 

8) hvis det er nødvendigt, vil vi anvende data fra eStore (som fx navn og e-mailadresse), og vi vil indsamle personoplysninger fra tredjeparter for at udøve vores rettigheder i forbindelse med, og for at administrere returneringen af de Samlede Produkter, som fastlagt i handelsbetingelserne for Kampagnen. Disse tredjeparter og oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til, den forhandler, som du har købt din Samsung Galaxy S10/S10+ af, og bekræftelsen af, om du har returneret produktet eller ej (fx ved at tjekke serienummeret på det returnerede produkt)


Se venligst privatlivsmeddelelsen for eStore for oplysninger om vores behandling af personoplysninger, som fx, men ikke begrænset til, dit navn, e-mailadresse, betalingsoplysninger og leveringsadresse.

2. BRUG AF DINE OPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

A) Vi anvender IMEI-nummeret (punkt 6 ovenfor) til at åbne kampagne-funktionen. Indløsningen af produktet vil ske via Samsung Members-app og sammen med vorestilknyttede selskaber og tjenesteudbydere. Kampagnekoden (punkt 7 ovenfor) vil blivebehandlet for at holde styr på, hvilket IMEI-nummer, der har brugt hvilkenkampagnekode.

 

B) Vi anvender oplysningerne angivet i punkt 1-5 ovenfor, som er tilvejebragt af dig via din Samsung Konto, til at administrere Kampagnen (herunder potentielle returneringer af de Samlede Produkter), til at levere indløste produkter til dig, og hvis nødvendigt, til at kommunikere med dig vedrørende indløsningsprocessen eller Kampagnen

 

C) Vi anvender oplysningerne i punkt 7 til at udøve vores rettigheder til at indkræve ellerkræve betaling for de Samlede Produkter i tilfælde af, at du returnerer din Samsung Galaxy S10/S10+.

 

Hvis du vælger at tilmelde dig modtagelse af markedsføringsmateriale fra Samsung i registreringsprocessen, vil behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse hermedvære beskrevet i privatlivsmeddelelsen, som nævnes i forbindelse med tilmeldingen til atmodtage markedsføringsmateriale.

 

Samsungs retsgrundlag for at behandle personoplysninger er: til formålet A) at opfylde vores kampagneaftale med dig (Handelsbetingelserne for Kampagnen), og i forhold formålene i B) og C) på baggrund af vores legitime interesser.

 

Vores legitime interesser er:

 

- at tilbyde services, support og assistance til dig i forbindelse med indløsningsprocessen, såfremt det bliver nødvendigt, for at sikre, at kundeoplevelsen med Kampagnen er sågod som mulig og at potentielle problemer, der måtte opstå, kan løses, og

 

- for at du kan udøve dine rettigheder under Handelsvilkårene.

3. GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

- Opfyldelse af kontrakt ved køb af varer eller tjenesteydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b))

 

- Vores legitime interesse som nævnt ovenfor (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))

4. OVERLADELSE/VIDEREGIVELSE AF DINE OPLYSNINGER

Vi deler dine personoplysninger med databehandlere, herunder med vores betroede partner,som er ansvarlig for logistikken ved de Samlede Produkter, Veddesta Distributions AB. Vi kan også dele dine oplysninger internt i vores forretning med de relevante afdeling er som fx, men ikke begrænset til, kundeserviceafdelingen, den juridiske afdeling, økonomiafdelingen og salgsafdelingen. Vi kan også dele dine oplysninger med de følgende enheder, i det omfangdet er nødvendigt, for at du kan deltage i Kampagnen:

 

Samsungs tilknyttede selskaber: dine oplysninger kan blive delt mellem Samsungs tilknyttede selskaber som selvstændigt dataansvarlige til de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Udtrykket “tilknyttede selskaber” henviser til selskaber der er tilknyttet, oginkluderer, Samsung Electronics Co., Ltd. i form af fælles ejerskab eller styring. Vores tilknyttede selskaber omfatter selskaber med navnet Samsung Electronics. Tilknyttede selskaber kan også omfatte andre selskaber, der er tilknyttet via fælles ejerskab og styring, som fx Samsung SDS Co., Ltd. Navnlig Samsung SDS Co., Ltd. drifter og vedligeholder en række tjenester på vegne af Samsung Electronics Co. Ltd., herunder, men ikke begrænset til: Samsung account, Samsung Health, Samsung Pay, Find min mobil, Customisation Service, Galaxy Apps (køber), Samsung Pass, Samsung Cloud, Samsung Themes, Samsung Social, Sikker Mappe, E-mail, Samsung Focus, Samsung Friends og Secure Wi-Fi.

 

Tjenesteudbydere: vi kan overlade dine oplysninger databehandlere, herunder til nøjeudvalgte selskaber, der leverer tjenester til eller på vegne af os, som fx kundekontaktcentre, markedsføring, udførelse af kundetilfredshedsundersøgelser, fakturering eller udsendelse afe-mails på vores vegne. Disse enheder er begrænset af kontraktmæssige bestemmelser ideres mulighed for at bruge dine oplysninger til andre formål, end at levere tjenester til os.

 

Andre parter, hvor det er krævet ved lov eller som nødvendigt for at beskytte vorestjenester. Der kan være tilfælde, hvor vi overfører dine oplysninger til andre dataansvarlige:

 

• at overholde loven eller reagere på obligatoriske juridiske processer (som fx enransagningskendelse eller andre kendelser)

 

• at verificere eller håndhæve overholdelse af politikkerne og aftalerne for vorestjenester, og for

 

• at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Samsung eller enhver af vorestilknyttede selskaber, samarbejdspartnere eller kunder.

 

Andre parter, med dit samtykke eller på din anmodning: ud over de overførsler, der erbeskrevet i denne Privatlivspolitik kan vi dele oplysninger om dig med tredjeparter, hvis dugiver separat samtykke eller anmoder om en sådan videregivelse.

5. INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER

Din deltagelse i Kampagnen vil medføre overførsel, opbevaring og behandling af dine personoplysninger uden for dit bopælsland, til Korea, i overensstemmelse med denne privatlivsmeddelelse. Derudover kan din deltagelse i denne Kampagne også medføre overførsel, opbevaring og behandling af dine personoplysninger til andre lande. Sådanne lande omfatter, uden begrænsning, lande i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, USA, Kina, Singapore, Vietnam, Indien, Canada, Filippinerne og Japan. Bemærk venligst, at databeskyttelsesreglerne og andre love uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som dine oplysninger kan overføres til, muligvis ikke er så omfattendesom dem i dit eget land. Vi vil tage passende foranstaltninger, i overensstemmelse medgældende lovgivning, for at sikre, at dine personoplysninger forbliver beskyttet. Sådanne foranstaltninger omfatter brugen af standardkontraktbestemmelser for at beskytteoverførslen af oplysninger uden for EØS. For mere information eller for at indhente en kopiaf de kontraktuelle aftaler, kan du kontakte os ved at besøge vores Privacy Support side.

6. DINE RETTIGHEDER

Du har ret at anmode om indsigt i de oplysninger vi indsamler om dig og til at anmode os omat rette unøjagtigheder i dine oplysninger, til at gøre indsigelse mod eller anmode ombegrænsning af behandlingen, og til at anmode om adgang til eller sletning eller dataportabilitet af dine oplysninger. I henhold til lovgivningen i visse jurisdiktioner kan vi afvise at behandle anmodninger, der er urimeligt gentagne, kræver en uforholdsmæssig teknisk indsats, bringer andres privatliv i fare, er ekstrem upraktisk eller hvis adgang ikke er krævet af lokal lov. Hvis du ønsker at anmode om adgang til dine oplysninger, kan du besøge vores Supportside på Privacy Support.

 

Hvis du anmoder om sletning af dine personoplysninger, accepterer du, at du muligvis ikke kan deltage fuldt ud i Kampagnen samt at tilbageværende personoplysninger fortsat kan være i Samsungs optegnelser og arkiver i nogen tid, i overensstemmelse med gældende lov, men at Samsung ikke vil anvende oplysningerne til kommercielle formål. Du accepterer, trods din anmodning om sletning, at Samsung forbeholder sig retten til at opbevare dine personoplysninger, eller dele af dem, i overensstemmelse med afsnittet om ”Opbevaring afoplysninger” og gældende lovgivning. Samsung kan suspendere, begrænse eller afbryde din adgang til hjemmesiden for at overtræde Samsungs brugerbetingelser, når det er nødvendigt for at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Samsung eller enhver af vores tilknyttede selskaber, samarbejdspartnere, medarbejdere eller kunder.

7. OPBEVARING AF OPLYSNINGER

De personoplysninger, der vedrører dig, med henblik på deltagelse i Kampagnen, vil blive slettet senest to (2) år efter Kampagnen er sluttet. Kampagnekoderne vil blive slettet den 1. januar 2020. Dette betyder, at oplysninger vil blive tilintetgjort eller slettet fra voressystemer, når de ikke længere er påkrævet. Bemærk venligst, at dette ikke omfatter personoplysninger, der kan gemmes til formål som beskrevet nedenfor.

 

Vi tager passende tiltag for at sikre, at vi behandler og gemmer oplysninger om dig baseret på følgende logik:

 

1. mindst den periode, hvor oplysninger anvendes til at opfylde vores forpligtelser overfor dig under Kampagnen;

 

2. som krævet i henhold til lov, en kontrakt eller vores lovpligtige forpligtelser, eller;

 

3. så længe det er nødvendigt til det formål de indsamles og behandles til eller længere, hvis det er krævet i henhold til en kontrakt, ved gældende lov eller til statistiske formål, i henhold til passende sikkerhedsforanstaltninger, eller

 

4. så længe det er nødvendigt for os for at udøve vores rettigheder under Handelsvilkårene.

8. KONTAKT OS

Hvis du har specifikke spørgsmål, bedes du kontakte vores europæiske Databeskyttelsesrådgiver på:

 

European Data Protection Officer

Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

 

Hvis du ønsker at kontakte os for at udøve dine rettigheder, bedes du besøge vores PrivacySupport side på Privacy Support.

 

Du kan indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du mener at voresbehandling af dine personoplysninger er i strid med gældende lov. Kontaktoplysninger til alletilsynsmyndigheder i EU kan findes her.

 

Kontaktoplysninger til Datatilsynet er:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk