Få mere at vide om rengøringsfunktioner og dele af vaskemaskinen med frontpåfyldning

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer problemfri drift. Derudover kan det holde vasketøjet fri for bakterier og dårlig lugt. Læs instruktionerne herunder for at holde vaskemaskinen meget renere og sundere.

Tromlerengøringsfunktion på din vaskemaskine med frontfyldning

Samsung-vaskemaskine med frontfyldning har effektive tromlerengøringsfunktioner, nemlig ECO DRUM CLEAN og ECO DRUM CLEAN+ til at fjerne støv og bakterier inden i tromlen. Hver gang en vask er færdig, vil din vaskemaskine minde dig om, med et blinkende lys på kontrolpanelet, at du skal rengøre tromlen.

Brug eco drum clean-funktionen

Bemærk:

 • Det aktuelle design på kontrolpanelet kan være anderledes end på din model.
 • Dette billede er blot et eksempel på engelsk, men det er tilgængeligt på dit lands sprog.
ECO DRUM CLEAN-funktion

ECO DRUM CLEAN-funktionen vil automatisk hjælpe med at få rengjort din vaskemaskine og fjerne mug, der kan dannes inden i tromlen. Det anbefales, at du udfører denne cyklus jævnligt for at rengøre tromlen ved at fjerne bakterier fra den. Denne cyklus opvarmer vandet til mellem 60 °C og 70 °C, og den fjerner også ophobet snavs fra gummipakningen i lugen.
 

Du kan godt rengøre tromlen uden et rengøringsmiddel, når du bruger ECO DRUM CLEAN-cyklussen.

Sådan bruges ECO DRUM CLEAN-funktion
Trin 1. Trykknap til tænd/sluk.
Trin 2. Vælg ECO DRUM CLEAN-forløbet på dit skærmpanel.
Trin 3. Luk låget, og tryk på start-/pause-knappen.

Bemærk: BRUG IKKE et almindeligt vaskemiddel til ECO DRUM CLEAN og ECO DRUM CLEAN+-cyklussen.

Funktionen ECO DRUM CLEAN+

Funktionen ECO DRUM CLEAN+ holder også din vaskemaskine ren og forbedrer dens ydeevne, reducerer behovet for unødvendige reparationer samt forlænger dens levetid såvel som ECO DRUM CLEAN-cyklussen. Du kan også rengøre tromlen uden et rengøringsmiddel.
 

Påmindelsen ECO DRUM CLEAN+ blinker på kontrolpanelet for hver 40. vask. (Det tilrådes at udføre ECO DRUM CLEAN+ regelmæssigt. Hvis alarmen vises, kan du også rengøre trævlesien.)

Sådan bruges ECO DRUM CLEAN+
Trin 1. Tryk på Power for at tænde for vaskemaskinen.
Trin 2. Drej på cyklus-vælgeren for at vælge ECO DRUM CLEAN+.
Trin 3. Tryk og hold start/pause inde (hold inde for at starte).

 

brug eco drum clean plus-funktionen

Bemærk: 

 • Det aktuelle design på kontrolpanelet kan være anderledes end på din model.
 • Dette billede er blot et eksempel på engelsk, men det er tilgængeligt på dit lands sprog.

Advarsler

 • Du kan rengøre tromlen uden et rengøringsmiddel, når du bruger ECO DRUM CLEAN-cyklussen. (BRUG IKKE et almindeligt vaskemiddel til ECO DRUM CLEAN og ECO DRUM CLEAN+-funktionen.)
 • Kemiske rester i tromlen kan forårsage skader på vasketøjet eller vaskemaskinens tromle. 
 • Du må heller aldrig bruge cyklussen ECO DRUM CLEAN+, hvis der er vasketøj i vaskemaskinen. Dette kan resultere i skade på vasketøjet eller et problem med vaskemaskinen.

Om påmindelsen ECO DRUM CLEAN+

 • Afhængigt af modellen er påmindelsen ECO DRUM CLEAN+ enten et ikon eller et LED-lys. 
 • Ved ikoner lyser ikonet på kontrolpanelet.  
 • Ved LED-lys lyser LED-lyset ved siden af ECO DRUM CLEAN+, eller på valgområdet på kontrolpanelet. 
 • Påmindelsen ECO DRUM CLEAN+ blinker på kontrolpanelet for hver 40. vask. Det tilrådes at udføre ECO DRUM CLEAN+ regelmæssigt. 
 • Første gang du ser, at denne påmindelse blinker, kan du ignorere den i løbet af seks på hinanden følgende vaske. Fra den syvende vask vises påmindelsen ikke længere. Den vil blive vist igen i anden runde efter 40 vaske.
 • Efter at den sidste proces er afsluttet, kan der stadig stå 0 i beskeden. 
 • Du kan registrere antal kørsler med cyklussen ECO DRUM CLEAN+ ved at trykke på tænd-/slukknappen. Dette stopper ikke og slukker ikke for maskinen, men det markerer antal cyklusser.
 • Selv om 0 ikke forsvinder, fungerer maskinen normalt.
 • Det anbefales at køre cyklussen regelmæssigt af hygiejniske årsager.

Find ud af, hvilke områder du kan rengøre i din vaskemaskine

overblik over vaskemaskine med frontpåfyldning

Bemærk: Det aktuelle design af vaskemaskinen kan være anderledes end på din model.

Rengøringsvejledning for tætningen i lugen

Tromlevaskemaskinen skal kontrolleres i den gummitætning, der sidder rundt i kanten ved lugen. Dette skyldes, at der i mange tilfælde dannes mug på grund af ophobningen af vand i gummitætningen. Efter rengøring af gummitætningen med en blød børste og et viskestykke, bør indersiden af lugen til vaskemaskinen stå åben, indtil vandet er tørret væk.
 

 • Åbn lugen i vaskemaskinen, og tag eventuelt tøj eller andet ud af vaskemaskinen.
 • Se efter på den grå tætning mellem lugeåbningen og kurven, om der er pletter.
 • Træk tætningen tilbage for at efterse alle områder under tætningen og for at kontrollere, om der sidder fremmedlegemer.
 • Tør tætningsområdet af med en blød børste, et viskestykke eller en fugtig klud.
 • Hvis det er nødvendigt at rengøre med et rengøringsmiddel, skal du blande flydende klorinblegemiddel og varmt vand fra vandhanen.
 • Tør tætningsområdet over med den fortyndede opløsning med en klud, der er dyppet i blandingen.
 • Efter rengøring af tætningsområdet, skal du tørre området grundigt af med en tør klud, og lade det tørre helt.
rengøring af tætningen ved lugen på vaskemaskinen

Bemærk:

 • Bær gummihandsker, når du rengør i længere tid, og se instruktionerne fra producenten af blegemidlet omkring anvendelse.
 • Tætningen ved lugen kan blive misdannet, hvis du bruger klorinblegemiddel eller andre rengøringsmidler til at rengøre lugen.
Rengøring af vaskemiddelskuffen

Normalt sidder vandfilteret indvendigt i midten eller nederst i køleskabet.

holder den indvendige skuffe nede og åbner

Trin 2. Rengør skuffens dele under løbende vand ved hjælp af en blød børste.

rengør skuffens dele

Trin 3. Rengør skuffens krinkelkroge ved hjælp af en blød børste.

rengør skuffens krinkelkroge

Trin 4. Sæt beholderen til flydende vaskemiddel tilbage i skuffen. Skub skuffen i for at lukke den.

sæt beholderen til vaskemiddel tilbage i skuffen

Bemærk:

 • Det aktuelle design på skuffen til vaskemiddel kan være anderledes end på din model.
 • For at fjerne resterende vaskemiddel skal du udføre forløbet RINSE+SPIN (skyl+centrifugering) med tom tromle.
Sådan rengøres vandslangens trådfilter

For at forhindre problemer med vandforsyning eller afløb, anbefales det at rengøre trådfilteret i vandslangen én eller to gange om året. Der findes to typer filtre på produktet: Det ene sidder inden i vandslangen, og det andet er en trævlesi i bunden af vaskemaskinen. 

Trin 1. Skru slangen af, og træk trådfilteret ud.

skru slangen af, og træk trådfilteret ud

Trin 2. Med en tang kan du forsigtigt trække trådfilteret ud af enden af slangen.

træk forsigtigt trådfilteret ud af slangen

Trin 3. Skyl det under vand. Ud over trådfilteret kan du også rengøre indvendigt og udvendigt på gevindforbindelsen.

skyl filteret under vand

Trin 4. Skub filteret tilbage på plads.

skub filteret tilbage på plads

Trin 5. Skru slangen på vaskemaskinen igen.

skru slangen på igen
Sådan rengøres trævlesien

Det tilrådes at rengøre trævlesien fem eller seks gange om året for at forhindre, at det bliver tilstoppet.

Trin 1. Åbn lugen til trævlesien. 

åbn lugen til trævlesien

Trin 2. Tag den hvide drænprop ud af nød-afløbsslangen og tap vandet over i en egnet beholder.

tag afløbsproppen af og tap vandet af

Trin 3. Når vandet holder op med at løbe fra hjælpeafløbsslangen, skal du tage trævlesien ud ved at dreje den imod urets retning og trække den ud.

når vandet stopper, så tag trævlesien ud ved at dreje den imod urets retning

Trin 4. Rengør trævlesien med en blød børste.

rengøring af trævlesien med en blød børste

Trin 5. Efterse og rengør sien, og sæt den derefter i igen ved at skubbe den ind og dreje den med urets retning, indtil den er på plads. Sæt hjælpeafløbsslangens prop i igen, og sæt også den fast.

sæt sien i igen ved at skubbe den ind og dreje den med urets retning, indtil den er på plads

Trin 6. Sæt lugen på igen ved at sætte den i hullerne forneden på adgangspanelets åbning og skubbe eller folde den ind foroven.

sæt lugen på igen

Bemærk:

 • Du kan åbne adgangslugen til trævlesien ved at sætte en mønt eller en nøgle ind i sprækken over adgangslugen og forsigtigt brække den op.
 • Før du åbner lugen, skal du lægge et håndklæde eller en balje under den for at forhindre vandet i at beskadige gulvet.

Tak for din feedback