Hvad skal jeg gøre, hvis min airconditioners temperatur ikke er kold nok?

Samsungs airconditioner er udviklet til at være enestående effektiv. Tilstanden hurtig-køling giver en hurtig ændring ved at lufttemperaturen hurtigt sænkes til den ønskede, indstillede rumtemperatur. Hvis du bemærker, at din airconditioners temperatur er forkert, selvom du har indstillet den korrekt, anbefales det, at du kontrollerer følgende miljømæssige forhold.

Juster indstillingerne for temperatur

 • Hvis du synes, at airconditionerens temperatur ikke er kølig nok, kan du kontrollere, at den valgte temperatur er sat til lav.
 • Tryk på + eller - på Temp-knappen for at ændre airconditionerens temperatur.
 • Rummet skal være korrekt varme-afskærmet med alle døre og vinduer lukkede; ellers kan det forårsage dårlig kølings-effekt.

Ryd forhindringerne omkring airconditioneren

Hvis der befinder sig nogle forhindringer foran indendørsenheden eller udendørsenheden, kan det resultere i, at airconditioneren ikke er funktionsdygtig. (Produktet kan ikke trække nok luft ind.)

 

kontroller forhindringerne omkring airconditioneren

Tag hensyn til pladsen i rummet

Hvis rummet er større end airconditionerens kapacitet, vil det tage længere tid at få temperaturen ned. Derfor anbefales det at bruge en airconditioner, der passer til størrelsen af dit hjem. Hvis du bruger en airconditioner, der har utilstrækkelig kapacitet sammenlignet med husets størrelse, bliver huset måske ikke afkølet, og det vil resultere i en høj elregning.

Kontroller luftfilteret

Hvis der er for meget støv på det indvendige luftfilter, kan din airconditioner ikke trække en stor nok mængde luft ind. Dette kan være årsagen til problemet med temperaturen. Vi anbefaler, at du rengør filteret hver anden uge eller når skærmkoden CF vises på skærmen for den indendørs enhed. (Skærmkoden CF er en påmindelse om at rense filteret)

Find din airconditioner herunder og følg vejledningen for at rengøre luftfilteret. Dette vil give dig kølig og frisk luft. 

Bemærk:

 • Find brugsanvisningen og se detaljer om metoder til aftagning og montering af filteret. (Det kan variere blandt de forskellige modeller.)
 • Tidsrammer for rengøring kan variere afhængigt af brug og miljømæssige forhold.

Trin 1. Skub filteret af enheden.

skub filteret af enheden

Trin 2. Brug en blød børste eller støvsuger til at fjerne eventuelt støv eller snavs på filteret.

fjern støvet fra filteret med børste

Trin 3. Hvis der sidder meget støv på filteret, kan du lægge filteret i blød i ca. 30 minutter i sæbevand og derefter skylle det.

rengøring af filteret med vand

Trin 4. Efter du har skyllet filteret, skal du lade det tørre på et velventileret sted.

tør filteret

Trin 5. Sæt filteret i igen.

sæt filteret i igen

Bemærk:

 • Du må ikke skrubbe filteret med en hård børste eller andre grove rengøringsredskaber. 
 • Hvis filteret ikke tørrer fuldstændigt eller tørres i et lukket (eller fugtigt) område, kan der opstå en dårlig lugt.
 • Udsæt ikke filteret for direkte sollys, mens det tørrer.

Hvis din airconditioner er af typen stående med en vekselretter, skal du se følgende trin, der er angivet herunder. Modellen stående vekselrettertype har to typer filtre.

 • Full HD-filter: Det filtrerer store støvpartikler ud af den indstrømmende luft.
 • Zero-filter: Det indfanger små støvpartikler inde i luften. Det er vaskbart og kan bruges halv-permanent.

Rengøring af Full HD-filteret

Trin 1. Træk Full HD-filteret ud i henhold til pilenes retning, som vist på billedet herunder.

træk hd-filteret ud

Trin 2. Fjern støv med en støvsuger eller løbende vand.

fjern støvet

Trin 3. Lad filteret tørre helt, på et skyggefuldt sted.

tør hd-filteret

Trin 4. Skub Full HD-filteret til enden i pilens retning, så det kan sættes helt fast.

full hd-filter til enheden

Bemærk:

 • Rengør Full HD-filteret hver anden uge.
 • Tidsramme for rengøring kan variere afhængigt af brug og miljømæssige forhold.

Rengøring af Zero-filteret

Pas på den skarpe bagside af Zero-filteret. Du kan beskadige dine hænder.

Trin 1. Tag det nederste Full HD-filter ud. Tag fat om håndtaget på Zero-filteret og tag det ud ved at trække det i pilens retning som vist på tegningen.

tag det nederste full hd-filter og zero-filteret ud

Trin 2. Læg filteret i blød i vandet og ryst det op og ned et par gange.

læg filteret i blød

Trin 3. Tør filteret på et ventileret sted.

tør filteret

Trin 4. Skub Zero-filteret i pilens retning, og sørg for, at det sidder fast i den korrekte position. Sæt det nederste Full HD-filter tilbage på plads.

skub zero-filteret ud og sæt det nederste full hd-filter tilbage på plads

Bemærk:

 • Rengør Zero-filteret hver tredje måned. (Baseret på otte timers brug pr. dag.)
 • Tidsrammer for rengøring kan variere afhængigt af brug og miljømæssige forhold.

Tips til at tage luftfilteret ud af Multi-typen

 • Sørg for at holde risten med én hånd for at undgå, at den drypper.
 • Når du tager risten helt ud, skal du tage sikkerhedskrogene på hver side af risten af.
tryk på knappen for at åbne risten
tag sikkerhedskrogene i begge sider af risten af
tag risten helt af for at rengøre filteret

Bemærk:

 • Det faktiske design for airconditioneren kan variere afhængigt af, hvilken type model du har (eller af din region).
 • Du bedes læse advarsler og vigtige sikkerhedsinstruktioner i brugsanvisningen omhyggeligt.

Rengøring af luftfilteret

Trin 1. Træk luftfilteret til højre.
Trin 2. Fjern alt støvet fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller en børste.
Trin 3. Rengør filteret med en støvsuger eller en blød børste. Hvis der er meget støv, kan du skylle det under løbende vand og lade det tørre på et velventileret sted. 
Trin 4. Tør det rensede luftfilter på et velventileret sted. 
Trin 5. Monter luftfilteret igen. (Fortsæt i den modsatte rækkefølge af da du tog det af). Nulstil derefter luftfilteret.

Sådan nulstilles filteret

 • Ved en indendørsenhed med kablet fjernstyring skal du trykke på knappen Filter Reset (nulstil filter).
 • Ved en indendørsenhed med trådløs fjernstyring skal du trykke på knappen Options (valgmuligheder) eller Filter Reset (nulstil filter), og derefter trykke på knappen SET (indstil).

Tak for din feedback