Hvad skal jeg gøre, når der falder vanddråber fra mit klimaanlæg?

Vanddråberne inde i klimaanlægget skyldes temperaturforskelle afhængigt af det lokale vejr og er normale.

Men hvis lækagen er alvorlig, er det nødvendigt med en ingeniørs inspektion. Det anbefales, at du kontrollerer følgende løsninger, inden du besøger et Samsung Support.

Hvis der er dug på bladet eller IDU

 

Årsag

 

·       Den indstillede køletemperatur er lav.

·       Den omgivende luftfugtighed er høj (kontinuerlig tilstrømning af udeluften).

·       Indendørsenhedens blæserhastighed er lav.

·       Bladets vinkel er forkert justeret.

 

Løsning

 

·       Forøg temperaturen. Det anbefales generelt at indstille det til 26°C.

·       Kør tørretilstand i 3-4 timer, og skift derefter til køletilstand (kontroller tilstrømningen af ekstern luft/fugtighed).

·       Indstil køleblæserhastigheden til ”Med” eller ”Høj”..

·       Juster bladvinklen. Du kan justere luftstrømsretningen op og ned med knappen Lodret luftsvingning. 

Hvis der er vandlækage i klimaanlæggets indendørsenhed

 

Årsag

 • Når indendørsenheden ikke er vandret, og kondensatet løber over på grund af forspænding.
 • Når afløbsslangen vender over indendørsenheden, er slangen bøjet, eller enden af slangen er nedsænket i vand og løber tilbage.
 • Når regnvand løber gennem røret gennem det perforerede hul.
 • Når afløbshullet er tilstoppet på grund af at det ikke er gjort rent i lang tid.

 

Løsning

 • Nivelering af klimaanlæggets indendørsenhed.
 • Tjek afløbsslangen.
   

- Hold den nedad for at forhindre omvendt løb.

Hold afløbsslangen nedad

- Hold den lige for at forhindre omvendt løb.

Hold afløbsslangen lige

- Forstærk det beskadigede område med isoleringstape.

Forstærk det beskadigede område med isoleringstape

- Enden af afløbsslangen skal IKKE placeres under vand.

 

 • Forhindre regnvand i at trænge ind ved at lukke de perforerede huller med kit eller silikone.
Luk de perforerede huller med kit eller silikone
 • Rengøring af klimaanlæg.

Hvis der er vandlækage i klimaanlæggets udendørsenhed

 

I tilfælde af vand i udendørsenhedens rørtilslutning og serviceventil.

 

Årsag
 

 • Når klimaanlægget betjenes, kan røret blive koldt, og der kan dannes dug i bunden af rørtilslutningen og udendørsenheden på grund af temperaturforskellen med den varme ude.
Rørtilslutning af udendørs enhed

Tak for din feedback