Hvad skal jeg gøre, når klimaanlægget støjer?

Hvis du hører en kraftig støj eller vibration fra klimaanlægget, skal du kontrollere nedenstående tabel og prøve den foreslåede løsning. Hvis der opstår unormal støj, skal du kontakte Samsungs servicecenter.

Støj fra indendørsenhed - Årsag og løsning

Indendørsenhed.

Årsag

Løsning

Bankende/klirrende/raslende

- Når indendørsenheden ikke er i vater.

- Når en forhindring rammer indendørsenheden.

- Når delene inde i kompressoren er løse.

- Installer venligst indendørsenheden på et plant og fladt sted.

- Fjern alle forhindringer, du ser, såsom gardiner, fremmedlegemer osv.

- Kontakt Samsung-servicecenteret.

Klikkende

- Ved start og slukning af klimaanlægget

- Det er en normal del af systemets drift. Konstant eller løbende klik er imidlertid ikke typisk. Kontakt Samsung-servicecenteret.

Summende

- Når luftfilteret er tilstoppet med støv.

-Rengør klimaanlæggets filter, eller udskift filteret. 

Gas- eller vandstrømmende støj

- Når kølemiddelgassen cirkulerer i produktet.

- Når der dannes vand i produktet under drift.

- Det er en normal del af systemets drift.

Hvinende

- Når nogle klimaanlæg starter i drift.

- Når indendørsenhedens blæsermotor er i dårlig stand.

- Det er en normal støj, når klimaanlægget starter i drift.

- Kontakt venligst Samsungs servicecenter, når indendørsenhedens blæsermotor er i dårlig stand.

Kontinuerlig biplyd

- Når der er et teknisk problem eller løbende giver en kommando.

- Sørg for, at der trykkes på fjernbetjeningsknappen. Hvis der trykkes på denne knap, skal du slippe den.

- Nulstil displayet ved at trykke på “+” og “-” temperaturknapperne på betjeningspanelet samtidigt og holde dem nede i 3 sek.

- Hvis biplyden fortsætter, skal du kontakte Samsungs servicecenter.

Højt fløjt eller skrig

- Når kølemidlet lækker eller trykket inde i kompressoren er højt.

-Sluk straks for klimaanlægget, og kontakt Samsungs servicecenter.

Støj fra udendørsenhed - Årsag og løsning

Udendørsenhed.

Bemærk: Hvis der opstår støj i udendørsenheden, skal du frakoble udendørsenheden og tilslutte den igen efter 30 sekunder.

Årsag

Løsning

Bankende/klirrende

- Når udendørsenheden ikke er i vater.

- Når der er et fremmedlegeme i indgangen eller inde i udendørsenheden.

- Installer venligst udendørsenheden på et plant og fladt sted.

- Sluk for enheden, og fjern grillen for at se, om der er fremmedlegemer der.

Gas- eller vandstrømmende støj

- Når kølemiddelgassen cirkulerer inde i produktet.

- Når vand dræner og strømmer til ydersiden.

- Det er en normal del af systemets drift.

Motor- eller kompressorlyd

- Når udendørsenhedens kompressor kører til fremstilling af indendørs opvarmning eller køling.

- Det er en normal del af systemets drift.

Tak for din feedback