Hvor er den korrekte placering for en vægmonteret klimaanlægsinstallation?

Den korrekte placering til installation af det vægmonterede klimaanlæg er som følger. For de bedste resultater anbefaler vi dog stærkt Samsungs installationsteam at installere klimaanlægget.

Valg af den rigtige placering af installation.

Indendørsenhed

Indendørsenhed.

 • Ved installation af Wi-Fi-klimaanlæg skal du vælge en indendørsenheds placering nær den trådløse router.
 • Hvis Wi-Fi-signalstyrken er svag, kan Smart APP afbrydes afhængigt af Wi-Fi-signalstyrken.
 • Hvor luftstrømmen ikke er blokeret.
 • Hvor kold luft kan fordeles i rummet.
 • Væg, der forhindrer vibrationer og er stærk nok til at holde produktets vægt.
 • Væk fra direkte sollys.
 • 1 m (3,3 fod) eller mere væk fra et fjernsyn eller en radio for at forhindre, at skærmen bliver forvrænget eller at der genereres støj.
 • Så langt væk som muligt fra lysstofrør og glødelamper, så fjernbetjeningen kan betjenes godt.
 • Et sted, hvor luftfilteret let kan udskiftes.
 • Installer ikke direkte over elektronisk udstyr, da lækage af vand kan forårsage skade, hvis det ikke serviceres. (f.eks. computere, tv osv.).
 • Installer ikke direkte over vinduer eller døre. Der kan dannes kondens i indendørsenheden, når den kolde vind fra indendørsenheden og den varme udetemperatur mødes.

Udendørsenhed

Udendørsenhed.

 • Hvor den ikke udsættes for stærk vind.
 • Godt ventilerede og støvfrie steder.
 • Hvor det er muligt at holde den væk fra sollys og regn.
 • Hvor naboer ikke ærgrer sig over betjeningslyden eller varm luft.
 • Massiv væg eller støtte, der forhindrer vibrationer og er stærk nok til at holde produktets vægt.
 • Hvor der ikke er risiko for lækage af brandfarlig gas.
 • Når enheden installeres på et højt sted, skal du sørge for at fastgøre enhedens ben.
 • 3 m (9,8 fod) eller mere væk fra fjernsyn eller en radio for at forhindre, at skærmen bliver forvrænget eller at der genereres støj.
 • Hvor drænvandet ikke giver problemer.
 • Sted uden planter (især klatreplanter), og hvor små dyr ikke kan få adgang til det.
 • Udendørsenheden bør ikke placeres højere end 2,4 m eller direkte under tagskærm for tilgængelighed af service- og sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager.
 • Installer ikke udendørsenheden et sted, hvor den er direkte udsat for havvand eller en havbrise. Sørg for at installere udendørsenheden bag en struktur (f.eks. en bygning eller beskyttelsesvæg), der kan blokere enhver mulig havbrise.

Installer et klimaanlæg i den korrekte højde og afstand til vægbeklædningerne

Se nedenstående diagram for at få en præcis idé om installationsstandarderne.

Korrekt højde og placering af klimaanlæg.

Bemærk: 

 • Enhedens udseende kan være forskellig fra diagrammet afhængigt af din model.
 • Indendørsenheden, der er installeret inde i rummet, skal altid være højere placeret end udendørsenheden.
 • Rørets længde, der forbinder indendørs- og udendørsenheden, skal være mindst 3 meter.
 • Højdeforskellen mellem indendørs- og udendørsenheden fra jorden afhænger af modellen og længden af det anvendte rør. Se installationsvejledningen for den maksimale rørlængde og højdeforskel.

Tak for din feedback