Hvordan får jeg min vaskemaskine til at stå lige?

En af de vigtigste ting ved brug af en vaskemaskine er nivellering. Sørg for, at vaskemaskinen er installeret på et plant, fast gulv, der ikke er glat. Hvis gulvet ikke er plant, skal du bruge nivelleringsfødderne til at justere højden på vaskemaskinen.

Tjeklister før nivellering

 • Sørg for, at forsendelsesboltene er fjernet (kun frontbetjent)
 • Sørg for, at vaskemaskinen ikke rører andre genstande.
 • Sørg for, at vasketøjet er i balance.
 • Motoren kan forårsage støj under normal drift.
 • Overalls eller tøj med metal på kan forårsage støj under vask. Dette er normalt.
 • Metalgenstande som mønter kan forårsage støj. Fjern disse genstande fra tromlen eller filterhuset efter vask.
 • Tillad mindst mindst 10 cm ledig plads fra vaskemaskinens sider og bagside. 

Bemærk:

 • Læs alle vigtige advarsler og sikkerhedsinstruktioner grundigt i brugervejledningen.
 • Pas på ikke at komme til skade under reparationer. 

Disse værktøjer kan være nødvendige for udjævning. (Disse værktøjer følger ikke med vaskemaskinen.)

 • Skruenøgle
Skruenøgle.
 • Fladskruetrækker
Fladskruetrækker.
 • Vaterpas
Vaterpas.

Bemærk: Designet af dele og tilbehør kan afvige fra billederne ovenfor.

Placer et vaterpas på toppen af vaskemaskinen, og kontroller nivelleringen. 

Juster nivelleringsfødderne

Trin 1. Løsn låsemøtrikkerne på nivelleringsfødderne ved hjælp af en skruenøgle.

Trin 2. Drej spændemøtrikken med uret for at løsne. Niveller vaskemaskinen ved at justere nivelleringsfødderne manuelt med en skruenøgle.

 • For at hæve højden drejes klemmen (højde møtrik) mod uret.
 • Døren sænkes ved at dreje klemmen (højde møtrik) med uret. 
Drej spændemøtrikken med uret for at løsne.

Trin 3. Når du er færdig, stram spændemøtrikken ved at dreje den mod uret.

Stram spændemøtrikken.

Trin 4. Kontroller niveauet ved hjælp af et vaterpas (Alle 4 sider af maskinen skal være i vater.)

Trin 5. Hvis der opstår overdreven vibration eller centrifugering, afslut cyklussen og juster den venstre/højre side af benene.

Bemærk: Overdreven kraft kan beskadige nivelleringsfødderne.

Se om vaskemaskinen er i vater ved at kontrollere karrets position.

Skub vaskemaskinen på plads. Åbn låget på vaskemaskinen og hæld vandet i karret til lige under pulsatorniveauet.

 • Hvis vaskemaskinen er vandret, er pulsatoren placeret i midten af vandet.
 • Hvis ikke, skal du justere din vaskemaskine ved at dreje de forreste nivelleringsfødder med eller mod uret efter behov.
Kar kontrolposition af topbetjent.

Juster nivelleringsfødderne

Niveller vaskemaskinen ved at justere nivelleringsfødderne manuelt.

Trin 1. Drej nivelleringsfødderne (A) med uret for at løsne. Niveller vaskemaskinen ved at justere nivelleringsfødderne manuelt. 

Drej nivelleringsfødderne med uret for at løsne.

Trin 2. Når nivelleringen er fuldført, strammes møtrikkerne (B), hvis de findes (nogle modeller har muligvis ikke møtrikkerne).

Stramning af møtrikkerne.

Det anbefales at køre kalibreringsfunktionen, når nivelleringen er afsluttet. Kontrol af din maskine ved hjælp af denne tilstand hjælper med at opnå en afbalanceret drift og forbedret vaskeydeevne.

Hver apparattype har en anden kalibreringstilstand (frontbetjent og topbetjent). Normalt tager kalibreringstilstanden 3 eller 5 minutter at køre (det afhænger af den model, du har).

Få mere at vide om, hvordan du kører kalibreringstilstanden, gennemHvordan kører man kalibreringstilstanden på min vaskemaskine.

Tak for din feedback