Sådan bruges autodispenser til min vaskemaskine

Autodispensere til Samsung-vaskemaskinen giver dig en bekvem og opgraderet vasketid. Se instruktionsvideoen nedenfor for at bruge de automatiske dispensere.

Del 1. Vaskemiddelskuffers retningslinjer

  • Kontroller dispenserens tre rum

 

Del 2. Brug autodispenser

  • Vejledning i tilsætning af flydende vaskemiddel og skyllemiddel
  • Sådan indstilles vaskemiddelkoncentrationen i henhold til mængden af vand
  • Sådan bruges vaskemiddelbeholderen manuelt

 

Del 3. Tips til brug af autodispenser

  • Tjek de ofte stillede spørgsmål om autodispenser
  • Vedligeholdelse af vaskemiddelskuffe
Sådan bruges autodispenser til min vaskemaskine Sådan bruges autodispenser til min vaskemaskine

- Kontroller dispenserens tre rum

 

Auto skyllemiddelrum

- Brug kun skyllemiddel. Brug ikke vaskemiddel i pulverform.

 

Auto vaskemiddelrum

- Brug kun flydende vaskemiddel.

 

Manuelt vaskemiddelrum

- Hvis det er nødvendigt, skal du tilføje vaskemiddel manuelt som beskrevet af vaskemiddelproducenten. Hvis du vil bruge vaskemidlet i dette rum, skal du sørge for, at automatisk dosering er deaktiveret.

- Auto skyllemiddelrum

- Auto vaskemiddelrum

- Manuelt vaskemiddelrum

-Vejledning i tilsætning af flydende vaskemiddel og skyllemiddel

 

Træk i vaskemiddelskuffen for at åbne.

-Tag forsigtigt fat i vaskemiddelskuffen og træk for at åbne.

 

Åbn dækslet til det automatiske vaskemiddelrum

-Drej dækslet til det automatiske vaskemiddelrum mod uret for at åbne. 

 

Fyld den korrekte mængde vaskemiddel i rummet til automatisk vaskemiddel. Sæt dækslet på igen, og drej det med uret for at lukke. 

Drej dækslet til det automatiske skyllemiddelrum mod uret for at åbne det.

Fyld den korrekte mængde skyllemiddel i rummet til automatisk vaskemiddel.

Sæt dækslet på igen, og drej det med uret for at lukke.

Skub forsigtigt vaskemiddelskuffen helt ind. Du hører en kliklyd, når skuffen er lukket korrekt.

 

Del 2. Brug autodispenser 

-Sådan indstilles vaskemiddelkoncentrationen i henhold til mængden af vand

 

Dosis pr. vask

For at indstille mængden af vaskemiddel skal du dreje på navigationsknappen [Yderligere funktion] for at vælge [Dosis pr. vask] og trykke på [OK]-knappen for at bekræfte.

- Dosis pr. vask

1. Tryk *

2. Med – Høj – Lav – Fra

3. Tryk *

Dosis pr. skylning

For at indstille mængden af vaskemiddel skal du dreje på navigationsknappen [Yderligere funktion] for at vælge [Dosis pr. vask] og trykke på [OK]-knappen for at bekræfte.

- Dosis pr. skylning

1. Tryk *

2. Med – Høj – Lav – Fra

3. Tryk *

Del 2. Brug autodispenser 

-Sådan bruges vaskemiddelbeholderen manuelt

Følg disse instruktioner for at slukke for autodispenseren.

1. Tryk *

2. Drej navigationshjulet for at vælge Dosis pr. vask, og tryk derefter på *

3. Tryk på * for at vælge den ønskede indstilling

- Standardindstillingen er Med. (Medium)

- Du kan vælge mellem Med., Høj, Fra eller Lav. 

Hvis du vil slukke for autodispenseren og bruge rummet manuelt, skal du dreje på navigationsknappen for at vælge [Dosis pr. vask] og derefter kontrollere [OFF]

- Off

Tilsæt ikke for meget vaskemiddel. Dette kan påvirke vaskeresultaterne negativt.

- Maks linje

-Tjek de ofte stillede spørgsmål om autodispenser

Autodispenseren virker ikke

 

Sørg for, at vaskemiddelskuffen er lukket eller indsat korrekt.

-Åbn og luk vaskemiddelskuffen igen.

 

Hvis det flydende vaskemiddel er hærdet og ikke kan indføres.

-Fjern skyllehætten, og rengør vaskemiddelskuffen.

 

Alarm for utilstrækkelig vaskemiddel/skyllemiddel

Det kan forekomme på grund af mangel på vaskemiddel eller skyllemiddel.

-Fyld vaskemiddelskuffen op med vaskemiddel eller skyllemiddel.

 

Luk vaskemiddelskuffen, og tryk på knappen [Aktivitet/Pause].

-Apparatet registrerer flydende vaskemiddel og skyllemiddel og rydder alarmindikatoren.

 

Del 3. Tips til brug af autodispenser

-Vedligeholdelse af vaskemiddelskuffe

Mens du holder udløserhåndtaget på skuffens inderside nede, skal du trække i vaskemiddelskuffen for at fjerne det.

Åbn dækslet, og løft de indvendige rum til automatisk vaskemiddel og skyllemiddel for at afmontere det.

rengør inden i de automatiske vaskemiddel- og skyllemiddelrum med vand.

Brug en lille blød børste til at fjerne rester af vaskemiddel og kalk.

Saml det automatiske vaskemiddel og skyllemiddelrum igen. Efter dette skal du indsætte vaskemiddelskuffen tilbage i vaskemaskinen.

Tak for din feedback