Hvordan kan jeg åbne døren til min vaskemaskine under drift?

Nogle gange kan det være nødvendigt at åbne døren til vaskemaskinen straks efter at den er startet. Af sikkerhedsmæssige årsager er vaskemaskindøren dog låst og åbner ikke, efter at cyklussen er startet. Instruktionerne nedenfor vil være en nyttig guide til løsning af problemer med dørlås.

I tilfælde af at døren ikke kan åbnes

 • Når din vaskemaskine starter og har vand inde i tromlen, åbnes døren ikke for at forhindre oversvømmelse.
 • Når operationen er afsluttet, men døren er ekstremt varm, åbnes døren ikke for at forhindre personskade.
 • Når din vaskemaskine er lavet med børnesikringsfunktionen, åbnes døren ikke.
 • Hvis dørkontakten til den frontbetjente maskine er af metal, åbnes døren ikke direkte, efter at vasken er afsluttet.
kan ikke åbne døren til vaskemaskinen

Bemærk:

 • Åbn ikke vaskemaskinedøren med magt, mens den kører (vask, tørring eller centrifugering ved høj temperatur).
 • I tilstanden Børnesikring skal du først deaktivere Børnesikringen, hvis du vil tilføje vaskemiddel eller tøj eller ændre de aktuelle indstillinger.

Måder at åbne døren på

Inden for 5 minutter efter vask er det muligt at tilføje/fjerne vasketøj.

Men hvis vandstanden eller vandtemperaturen inde i tromlen er for høj, kan døren ikke åbnes med den blinkende dørlåsindikator. I dette tilfælde skal du vente, indtil indikatoren holder op med at blinke. Bemærk også, at det tager mindst et minut eller to, indtil indikatoren holder op med at blinke.


Sådan følges trinene

Trin 1. Tryk på Start/Pause-knappen for at låse døren op.

Trin 2. Åbn døren, og tilføj eller fjern vasketøjet.

Trin 3. Når du har lukket døren, skal du trykke på Start/Pause-knappen for at genstarte vasken. For at ændre en cyklus kan du trykke på knappen Pause og derefter ændre cyklussen.

Bemærk:

 • Hvis vandstanden inde i tromlen er over et bestemt punkt, kan hoveddøren ikke åbnes.
 • Vaskemaskinen kan ikke centrifugere eller dreje, medmindre døren er lukket af hensyn til din sikkerhed.

Døren låses automatisk af sikkerhedsmæssige årsager, når karet er fyldt med vand. Også indtil vaskemaskinen dræner vandet helt, og døren ikke kan åbnes. Følg instruktionerne nedenfor for at dræne vandet og åbne døren.
 

Brug af funktionen Kun centrifugering

Trin 1. Tryk på knappen Spin Only i 3 sekunder.

Trin 2. Når cyklustiden og centrifugeringshastigheden vises, skal du trykke gentagne gange på Spin, indtil den ønskede centrifugeringshastighed er valgt. 

Trin 3. Tryk og hold derefter Start/Pause nede for at starte cyklussen.

døren er åben under cyklus

Bemærk: Centrifugeringstiden afhænger af den valgte cyklus.

Brug et affaldsfilter til at dræne vand

Trin 1. Åbn dækslet til snavsfiltret. 

Trin 2. Fjern den hvide afløbsprop fra nødafløbsslangen, og dræn vandet i en egnet beholder.

Trin 3. Geninstaller nødafløbsslangehætten, og fastgør også den.

Trin 4. Geninstaller dækslet ved at placere det i hullerne i bunden af adgangspanelets åbning og skub eller fold det ind i toppen.

Trin 5. Sluk for vaskemaskinen, og vent et øjeblik. 

Trin 6. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for vaskemaskinen igen. Døren åbnes igen.

Bemærk: Vær forsigtig, da en stor mængde vand kan løbe ud.

brug et affaldsfilter til at dræne vand

Hvis vasken er færdig uden belastning indeni, men døren er låst

Træk netledningen ud, og vent i en time.


Efter vasken er færdig, men døren er låst

Det er farligt at åbne døren straks efter cyklus er færdig. Åbn døren, når alarmen er afsluttet. 

For Samsung-vaskemaskiner, der har AddWash-funktionen, kan du, når AddWash-indikatoren tændes, stoppe maskinen og tilsætte mere vasketøj eller skyllemiddel i tromlen eller tage ting ud.
 

Advarsel

 • Forsøg ikke at åbne Tilføj drøen, mens maskinen kører uden først at trykke på Start/Pause.
 • Tilsæt ikke for stor belastning gennem Tilføj døren. Ydeevnen kan blive forringet. 
 • Brug ikke det nedre område af Tilføj dør som et håndtag. Dine fingre kan blive klemt. 
 • Sørg for, at der ikke sidder tøj fast i  Tilføj døren.
 • Hverken hoveddøren eller Tilføj døren kan åbnes, når vandtemperaturen er over 50 grader.
 • Tilføj døren kan åbnes utilsigtet (uden at trykke Start/Pause), når vasken er færdig. 
brug tilføj døren

Tak for din feedback