Hvordan kan jeg bruge funktionen auto-rengøring i min airconditioner?

Funktionen auto-rengøring, rengører og tørrer automatisk det indvendige af airconditionerens indendørsenhed. For at holde airconditioneren i optimal tilstand og for at opretholde den rene luft i dit hjem, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre indendørsenheden, filtre og ekstern varmeveksler.

Hvad er en auto-rengøringsfunktion?

Auto-rengøringsfunktionen vil forhindre vækst af skadelige mikroorganismer ved at fjerne fugten indvendigt i indendørsenheden. Denne funktion forebygger rust i køleelementets spole. Aktiver denne funktion for at give renere og sundere luft. Brug af auto-rengøring afhænger helt af brugeren og af, hvor ofte den bliver brugt. Vi anbefaler, at du bruger auto-rengøring regelmæssigt.

Vist Cl-kode i indendørsenheden

 • Hvis funktionen auto-rengøring er slået til, vises Cl i indendørsenheden.
 • Når drift er slået fra, kører auto-rengøring i 10 minutter. (på nogle modeller i 15-30 minutter.)
 • Skærmen på indendørsenheden viser rengøringsprocessen (fra 1 til 99 %).
 • Efter auto-rengøring slukkes airconditioneren automatisk.
kontroller cl-koden på skærmen

Sådan aktiveres auto-rengøringsfunktionen

Når indstiller auto-rengøringsfuktionen, starter den straks efter, at airconditioneren slukkes. Hvis du starter en funktion, mens den er i auto-rengøringsfunktionen, nulstilles auto-rengøringsfunktionen, og den genstarter, når den anden funktion stopper eller fuldføres.

Trin 1. Tryk på og hold knappen Options (valg) nede i 3 sekunder eller mere.

tryk på knappen option i 3 sekunder

Trin 2. Gå til retningsknapperne (højre eller venstre pil) for at vælge funktionen Clean (rengøring) på skærmen på fjernstyringen.

vælg funktionen clean for at vælge tilstanden

Trin 3. Klik på knappen Settings (indstillinger) for at bekræfte.

klik på knappen settings (indstillinger) for at bekræfte

Bemærk:

 • Det aktuelle design på fjernstyringen kan være anderledes end på din model.
 • Dette billede er blot et eksempel på engelsk, men det er tilgængeligt på dit lands sprog. 
Sådan deaktiveres auto-rengøringsfunktionen

 • Metode 1: Tryk på og hold knappen Options (valg) nede i 3 sekunder eller mere.
 • Metode 2: Tryk på knappen Options og gå så til retningsknapperne (højre eller venstre pil) for at vælge funktionen Clean (rengøring) på skærmen på fjernstyringen. Klik til slut på knappen Settings (indstillinger) for at bekræfte.
To metoder til at deaktivere tilstanden auto-rengøring med fjernstyringen

Bemærk:

 • Det aktuelle design på fjernstyringen kan være anderledes end på din model.
 • Dette billede er blot et eksempel på engelsk, men det er tilgængeligt på dit lands sprog.
Annullering af auto-rengøring under drift

For at annullere auto-rengøring, mens det kører, skal du trykke på afbryderknappen på fjernstyringen to gange inden for 20 sekunder.

annuller auto-rengøring, mens det kører

Bemærk:

 • Det aktuelle design på fjernstyringen kan være anderledes end på din model.
 • Dette billede er blot et eksempel på engelsk, men det er tilgængeligt på dit lands sprog.

Tak for din feedback