Hvordan rengør jeg tromlen og dørpakningen på min vaskemaskine?

Rengøring af den indvendige tromle i en vaskemaskine er en af de vigtigste ting for at bevare dit yndlings tøj såvel som maskinen. Desuden kan dette hjælpe med at undgå bakterier og holde den sund. For at bevare vaskemaskinens ydeevne og fjerne eventuelle bakterier skal du rengøre tromlen mindst en gang om måneden.

Rengøring af tromlen med den medfølgende funktion

ECO DRUM CLEAN og ECO DRUM CLEAN+-funktionen er en selvrensende cyklus, der fjerner skimmel eller snavs, der kan ophobe sig inde i tromlen. Dette holder vaskemaskinen ren for at forhindre forringelse og forlænger dens levetid. Det anbefales, at du udfører denne cyklus regelmæssigt for at rense tromlen ved at fjerne bakterier fra den. Normalt er vaskekarret (Øko kar-rengøring, Rengør kar-programmet) det samme som ECO DRUM CLEAN-funktionen.
 

 • Denne cyklus opvarmer vandet mellem 60°C og 70°C, og det fjerner også ophobet snavs fra gummidørpakningen.
 • ECO DRUM CLEAN+-påmindelsen blinker på kontrolpanelet en gang hver 40 vaske.
 • Det tilrådes at udføre ECO DRUM CLEAN+ regelmæssigt. Hvis der opstår en alarm, skal du også rengøre snavsfilteret.
 • Du kan kun bruge Forsink afslutnings-funktionen med ECO DRUM CLEAN-cyklussen. 
 • Under ECO DRUM CLEAN-cyklussen er vandtemperaturen indstillet til 70°C. Du kan ikke ændre vandtemperaturen.
 • Brug aldrig ECO DRUM CLEAN-cyklussen, når der er tøj i vaskemaskinen. Dette kan resultere i beskadigelse af vasketøjet eller et problem med vaskemaskinen.
   

Rengøringsprocedurer
 

Trin 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde strømmen.

Trin 2. Drej cyklusvælgeren for at vælge ECO DRUM CLEAN-cyklussen.

Trin 3. Tryk på knappen Start/Pause for at starte ECO DRUM CLEAN-cyklussen. 

brug eco drum clean-funktion

Bemærk: 

 • Det faktiske design af kontrolpanelet kan afvige fra modellen.
 • Dette billede er bare et eksempel på engelsk, men er tilgængeligt på dit lands sprog.

Du kan rengøre tromlen uden et rengøringsmiddel, når du bruger ECO DRUM CLEAN-cyklussen. 
 

Hvis du vil bruge et rengøringsmiddel med denne cyklus for bedre resultater, skal du følge instruktionerne nedenfor nøjagtigt. Der findes to typer tromlerensemidler: pulver og flydende rengøringsmidler. Sørg for at bruge et anbefalet rengøringsmiddel til at rengøre tromlen.
 

 • For at bruge et flydende rengøringsmiddel skal du placere den flydende vaskemiddelstyring i hovedvaskemiddelrummet i vaskemiddelskuffen og hælde flydende rengøringsmiddel i hovedvaskerummet. 
 • Da brug af et rengøringsmiddel, der indeholder klorblegemiddel, kan misfarve produktet, skal du kun bruge rengøringsmidler, der indeholder iltblegemiddel. 
 • Vi anbefaler, at du kun bruger 10 % af den mængde tromlerensemiddel, der anbefales af producenten af rengøringsmidlet.

Bemærk: Brug aldrig et almindeligt vaskemiddel med Eco Drum Clean-cyklus.

 • Hvis du bemærker, at tromlen skal rengøres efter vask, vises alarmskærmbilledet ECO DRUM CLEAN i 60 minutter. Fjern i så fald tøjet fra vaskemaskinen og rengør tromlen ved at køre ECO DRUM CLEAN-cyklussen. 
 • Hvis du ikke kører ECO DRUM CLEAN-cyklussen, vises alarmskærmbilledet ECO DRUM CLEAN fortsat i yderligere 5 vaske. 
 • Hvis du ikke kører ECO DRUM CLEAN-cyklussen efter 6 vaske, vises ECO DRUM CLEAN-alarmskærmen ikke længere. 
 • Bemærk, at dette ikke indikerer, at der er et problem med vaskemaskinen. 
 • Selvom ECO DRUM CLEAN-autoalarmfunktionen normalt fungerer en gang om måneden, kan frekvensen variere afhængigt af hvor ofte vaskemaskinen bruges.

Rengøring af tromlen med den medfølgende funktion

Tromlevaskemaskinen skal kontrollere gummipakningen, der er installeret langs indgangen. Dette skyldes, at der er mange tilfælde, hvor der dannes skimmel på grund af akkumulering af vand i gummipakningen. Efter rengøring af gummipakningen med en blød børste og viskestykke, skal vaskemaskinens dør holdes åben, indtil vandet er tørt. Brug en blød klud med et ikke-slibende husholdningsrengøringsmiddel. Sprøjt ikke vand på vaskemaskinen.
 

 • Åbn vaskemaskinedøren, og fjern tøj eller genstande fra maskinen.
 • Undersøg den grå farvede pakning mellem døråbningen og kurven for pletter.
 • Træk Pakningen tilbage for at inspicere alle områder under paknngen og kontrollere for fremmedlegemer.
 • Tør pakningsområdet af med en blød børste, køkkenhåndklæde eller fugtig klud. 
 • Hvis du har brug for at rengøre det med rengøringsmiddel, skal du blande flydende klorblegemiddel og varmt vand fra hanen. 
 • Tør pakningsområdet af med den fortyndede opløsning med en fugtig klud.
 • Efter rengøring af pakningsområdet skal du tørre området grundigt af med en tør klud og lade det tørre.
rengøring af dør og dørpakning

Bemærk:

 • Brug gummihandsker, når du går rent i længere perioder, og se blegeproducentens instruktioner for korrekt brug.
 • Dørpakningen kan blive deformeret, hvis du bruger klorblegemiddel eller andre rengøringsmidler til at rengøre døren.

Tak for din feedback