Sådan rengøres klimaanlægsfiltre

For at nyde frisk, ren luft anbefales det at rengøre klimaanlæggets filter og det øvre dæksel hver anden uge. Tjek din apparattype, inden rengøringsprocessen påbegyndes. Denne video indeholder også filterrensningsprocessen for et vindfrit klimaanlæg med et øvre dæksel. Pas på ikke at skade dig selv under proceduren.

Del 1. Kontroller klimaanlæggets filtre

 • Anbefalet filterrensningscyklus

Del 2. Rensning af filtre

 • Tag filteret af
 • Rensning af vindfrit panel og filter
 • Tørring af filteret
 • Genmontering af vindfrit panel og filter
 • Kontroller bladets funktion
Sådan rengøres klimaanlægsfiltre Sådan rengøres klimaanlægsfiltre

Det er normalt, at enheden genererer noget støj under drift. Et højt støv i filteret kan reducere luftstrømmen eller forårsage unormal støj.

Anbefalet filterrensningscyklus

 • Rensning af filteret, når ”CF”-koden vises på indendørsenhedens display. Efter rensning og geninstallation af filteret nulstilles filterrengøringspåmindelsen. 
 • Tiden mellem rensning kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.

Hvis det bruges i et miljø, der udsættes for overdreven støveksponering, kan der forekomme filterstøvblokering, før ”CF”-koden vises på indendørsenheden.

Bemærk: Det anbefales at rense klimaanlæggets filter og det øvre dæksel hver anden uge.

Tag filteret af

Bemærk:

 • Hvis apparatet er en vindfri model, kan panelerne og filtrene fjernes og renses.
 • Hvis det er en model af grundtypen, kan kun filteret på toppen af produktet fjernes og renses.

Det er normalt, at enheden genererer noget støj under drift. Et højt støv i filteret kan reducere luftstrømmen eller forårsage unormal støj.

Anbefalet filterrensningscyklus

 • Sluk for klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen før rensning.

[Sluk]

[Stik ud]

 • Hold og træk forsigtigt i begge sider af det vindfrie panel, indtil det løsner fra klimaanlægget.
 • [Filterfjernelse til modellen uden et øvre dæksel] Skub filteret af enheden.
 • [Filterfjernelse til modellen med et øvre dæksel] Hvis produktet har et øvre sidedæksel, løft det øverste dæksel op og løsn filteret.

Rensning af vindfrit panel og filter

 • Brug en blød børste eller en lunken, fugtig klud til at rengøre panelets overflade.

Advarsler: Brug ikke acetone, benzen eller alkohol til at rengøre enhedens overflader.

 • [Rengøring af dækslet til vindfrit panel] Hvis panelet er dækket af meget støv, skal det skylles under rindende vand.
 • Brug en støvsuger til at fjerne støv eller snavs på filteret.
 • Hvis der er meget støv i filteret, skal filteret skylles under rindende vand med en blød skrubbebørste.

Tørring af filteret

 • Efter skylning af filteret, lad det lufttørre i et godt ventileret område uden direkte sollys.

Advarsler: For at forhindre deformation af filteret må luftfilteret ikke udsættes for direkte sollys, når det tørres.

Genmontering af vindfrit panel og filter

 • Indsæt forsigtigt det vindfrie panel i rillerne øverst på produktet.

Advarsler: Det øvre dæksel åbnes muligvis ikke korrekt, hvis filteret ikke er monteret rigtigt.

 • Juster fremspringene af det vindfrie panel med rillerne øverst, midten og bunden af frontpanelet.
 • Når du har isat forruden, skal du trykke på toppen og bunden med dine hænder, indtil du hører, at den klikker på plads. (Antallet af riller og placeringer kan variere afhængigt af den model, du har.)

Kontroller bladets funktion

 • Tilslut indendørsenheden, og tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen.
  • [Stik i]
  • [Tænd]
 • Vælg Cool, Fan-tilstand for at kontrollere bladets funktion. 

Tak for din feedback