Σύγκριση

Οθόνη

2

Διαστάσεις

Βάρος

Υποστήριξη S Pen

3

Χωρητικότητα μπαταρίας

4

Φόρτιση

5

Εμπρόσθια κάμερα

Κύρια κάμερα

Λειτουργίες κάμερας

6
Λειτουργίες κάμερας

Καταγραφή βίντεο7

Καταγραφή βίντεο

Έξυπνες λειτουργίες

8

Μνήμη

9

Επεκτάσιμη μνήμη

10

AP

11

Δίκτυο

12

Ασφάλεια & Ταυτοποίηση

Ανθεκτικό σε νερό και σκόνη

13