Προδιαγραφές | Samsung Galaxy S10

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός

Χρώματα

Prism White
Prism White
Prism Black
Prism Black
Prism Green
Prism Green
Ceramic White
Ceramic White
Ceramic Black
Ceramic Black

* Εικόνες του Galaxy S10+.

Προδιαγραφές

Υποστήριξη